Psalmul 136

PSALMUL 136 (135)

Îndurarea Domnului este veşnică

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

2 Lăudaţi-l pe Dumnezeul dumnezeilor,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

3 Lăudaţi-l pe Domnul domnilor,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

4 El singur face fapte măreţe,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

5 El a făcut cerurile cu pricepere,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

6 El a întărit pământul peste ape,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

7 El a făcut luminătorii cei mari,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

8 Soarele, ca să stăpânească ziua,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

9 Luna şi stelele, ca să stăpânească noaptea,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

10 El i-a lovit pe egipténi în întâii lor născuţi,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

11 Şi l-a făcut pe Israél să iasă din mijlocul lor,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

12 Cu mână tare şi cu braţ puternic,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

13 El a despărţit în două Marea Roşie,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

14 El a făcut ca Israél să treacă prin mijlocul ei,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

15 Şi l-a aruncat pe Faraón cu oştirea lui în Marea Roşie,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

16 El a făcut pe poporul său să meargă prin pustiu,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

17 El a lovit regi mari,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

18 El a dat la moarte regi puternici,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

19 Pe Sihón, regele amoréilor,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

20 Şi pe Og, regele din Basán,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

21 El a dat ţara lor ca moştenire,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

22 Ca moştenire slujitorului său Israél,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

23 Şi-a adus aminte de noi în înjosirea noastră,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

24 El ne-a mântuit de asupritorii noştri,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

25 El dă hrană oricărei făpturi,

pentru că veşnică este îndurarea lui!

26 Lăudaţi-l pe Dumnezeul cerului,

pentru că veşnică este îndurarea lui!