Psalmul 149

PSALMUL 149

Recunoştinţa poporului lui Dumnezeu

1 Aleluia! Cântaţi Domnului un cântec nou,

lauda lui în adunarea credincioşilor săi!

2 Să se bucure Israél de creatorul său,

să tresalte de bucurie fiii Siónului pentru regele lor!

3 Să laude numele lui în dansuri,

să-i cânte psalmi cu tamburina şi cu harpa!

4 Căci Domnului îi place de poporul său

şi-i încoronează pe cei umiliţi cu mântuire.

5 Să tresalte de bucurie, în glorie, credincioşii lui,

să [scoată] strigăte de bucurie în aşternutul lor!

6 Gura să le fie [plină] de laudele Domnului;

şi săbii cu două tăişuri să fie în mâinile lor,

7 ca să facă răzbunare asupra neamurilor

şi pedeapsă asupra popoarelor;

8 ca să-i lege pe regii lor în lanţuri

şi pe nobilii lor, în cătuşe de fier,

9 ca să facă cu ei judecata [care a fost] scrisă;

aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. Aleluia!