Psalmul 27

PSALMUL 27 (26)

Prezenţa lui Dumnezeu dă siguranţă celui credincios

1 Al lui Davíd.

Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine mă voi teme?

Domnul este apărătorul vieţii mele, de cine mă voi înfricoşa?

2 Când se apropie de mine răufăcătorii, ca să-mi sfâşie trupul,

aceştia, asupritorii şi duşmanii mei, se poticnesc şi cad.

3 Chiar dacă ar năvăli o armată asupra mea, inima mea tot nu s-ar teme;

chiar dacă s-ar ridica un război împotriva mea, şi atunci aş fi încrezător.

4 Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut:

să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,

ca să privesc frumuseţea Domnului şi să vizitez sanctuarul său.

5 El mă va ascunde în adăpostul lui în ziua cea rea,

mă va adăposti în ascunzătoarea cortului său, mă va ridica pe o stâncă.

6 Şi acum, să se înalţe capul meu deasupra duşmanilor mei ce mă înconjoară,

iar eu voi jertfi în cortul lui jertfe de laudă;

voi cânta şi-l voi lăuda în psalmi pe Domnul.

7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem:

îndură-te de mine şi răspunde-mi!

8 Din partea ta îmi spune inima:

„Căutaţi faţa mea!”.

Eu caut, Doamne, faţa ta.

9 Nu-ţi ascunde faţa de la mine,

nu-l îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;

tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge şi nu mă abandona,

Dumnezeul mântuirii mele!

10 Chiar tatăl meu şi mama mea m-au părăsit,

dar Domnul m-a primit la sine.

11 Arată-mi, Doamne, calea ta,

călăuzeşte-mă pe calea cea dreaptă

din cauza duşmanilor mei!

12 Nu mă da în mâna asupritorilor mei,

căci s-au ridicat împotriva mea martori mincinoşi,

care nu respiră decât violenţa!

13 Cred că voi vedea bunătăţile Domnului

pe pământul celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,

întăreşte-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!