Psalmul 43

PSALMUL 43 (42)

Dorul după templu

1 Judecă-mă, Dumnezeule, şi apără-mi cauza

în faţa unui popor necredincios,

scapă-mă de omul viclean şi perfid!

2 Pentru că tu eşti Dumnezeul meu şi locul meu de refugiu.

Pentru ce mă alungi?

Pentru ce trebuie să umblu mâhnit, oprimat de duşmanii [mei]?

3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău!

Ele să mă călăuzească, să mă ducă la muntele tău cel sfânt

şi în lăcaşurile tale!

4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeul bucuriei şi veseliei mele,

şi te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu.

5 Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce gemi înlăuntrul meu?

Aşteaptă-l pe Dumnezeu, căci iarăşi îl voi lăuda pe el,

care este mântuirea feţei mele şi Dumnezeul meu!