Psalmul 50

PSALMUL 50 (49)

Jertfa plăcută lui Dumnezeu

1 Psalm. Al lui Asáf.

Domnul, Dumnezeul dumnezeilor, vorbeşte,

el cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui.

2 Din Sión, frumuseţea desăvârşită,

Dumnezeu străluceşte.

3 Vine Dumnezeul nostru şi nu tace;

în faţa lui e foc mistuitor,

iar împrejurul lui [se dezlănţuie] o furtună puternică.

4 El cheamă cerurile de sus şi pământul,

ca să-şi judece poporul.

5 „Adunaţi-i înaintea mea pe credincioşii mei,

pe cei care, prin jertfă, au încheiat alianţa cu mine!”.

6 Cerurile vor face cunoscută dreptatea lui,

căci însuşi Dumnezeu este judecătorul.      Sélah

7 Ascultă, poporul meu, eu îţi vorbesc,

Israél, eu voi depune mărturie împotriva ta:

eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău.

8 Nu pentru jertfele tale te dojenesc,

pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea.

9 Nu voi primi viţei din casa ta,

nici ţapi din turmele tale!

10 Căci ale mele sunt toate vieţuitoarele pădurii,

toate miile de animale din munţi.

11 Eu cunosc toate păsările munţilor

şi al meu este tot ce se mişcă pe câmpie.

12 Dacă mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie,

căci lumea, cu tot ce este în ea, mie îmi aparţine.

13 Mănânc eu oare carne de tauri

şi beau eu oare sângele ţapilor?

14 Oferă-i lui Dumnezeu jertfă de laudă

şi împlineşte voturile [făcute] Celui Preaînalt.

15 Cheamă-mă în ziua strâmtorării:

eu te voi elibera, iar tu mă vei cinsti!

16 Dar celui nelegiuit, Domnul îi spune:

„Pentru ce vorbeşti despre poruncile mele

şi alianţa mea este pe buzele tale,

17 de vreme ce urăşti disciplina [mea]

şi cuvintele mele le arunci la spatele tău?

18 Dacă vezi un hoţ, tu fugi cu el

şi te întovărăşeşti cu adulterii.

19 Tu dai drumul gurii tale la rele

şi limba ta ţese [planuri] viclene.

20 Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău,

îl cleveteşti pe fiul mamei tale.

21 [Iată], ai făcut acestea, iar eu să tac?

Îţi închipui că eu sunt ca tine?

Te voi mustra şi voi pune [totul] sub ochii tăi.

22 Înţelegeţi aceasta, voi care-l uitaţi pe Dumnezeu,

ca nu cumva să vă sfâşii şi nu va fi nimeni care să vă scape.

23 Cine aduce jertfă de laudă, acela mă cinsteşte;

celui care merge pe calea [cea dreaptă] îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu”.