Psalmul 56

PSALMUL 56 (55)

Rugăciunea de mulţumire pentru eliberare

1 Maestrului de cor. Pe „Yonát élem rehoquím”. Imn. Al lui Davíd. Când filisténii îl ţineau prizonier la Gat.

2 Ai milă de mine, Dumnezeule, căci m-a călcat în picioare omul!

Toată ziua, războindu-se, mă asupreşte.

3 M-au călcat potrivnicii ziua întreagă, [Dumnezeule] Preaînălţat,

căci mulţi sunt cei care luptă împotriva mea cu trufie.

4 În ziua în care sunt cuprins de teamă,

eu mă încred în tine.

5 În Dumnezeu, al cărui cuvânt îl laud, în Dumnezeu mi-am pus încrederea

şi nu-mi este teamă: ce-mi poate face mie omul?

6 Îmi răstălmăcesc cuvintele ziua întreagă

şi toate gândurile lor sunt îndreptate împotriva mea spre rău.

7 Provoacă certuri, îmi întind [curse],

îmi urmăresc paşii ca să-mi ia viaţa,

după cum vor să-mi ia şi sufletul.

8 Pentru nedreptatea [lor], alungă-i;

în mânia ta, nimiceşte popoarele, Dumnezeule!

9 Tu, care numeri paşii pribegiei mele, pune lacrimile mele în urciorul tău!

Oare nu sunt ele [numărate] în cartea ta?

10 Atunci vor da înapoi duşmanii mei, în ziua în care te voi chema.

Am cunoscut că tu eşti Dumnezeul meu.

11 În Dumnezeu, al cărui cuvânt îl laud,

în Domnul, al cărui cuvânt îl laud.

12 În Dumnezeu mi-am pus încrederea şi nu-mi este teamă:

ce-mi poate face mie omul?

13 Dumnezeul meu, îmi voi împlini

voturile, [voi cânta] laudele tale,

14 căci ai eliberat sufletul meu de la moarte,

[mi-ai ferit] picioarele de cădere,

ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii.