Psalmul 59

PSALMUL 59 (58)

Eliberarea de duşmanii aroganţi

1 Maestrului de cor. Pe [melodia] „Să nu distrugi!”. Al lui Davíd. Imn.

Atunci când Saul a trimis [oameni] ca să supravegheze casa [unde era] ascuns şi să-l ucidă.

2 Dumnezeul meu, eliberează-mă de duşmanii mei,

apără-mă de cei care se ridică împotriva mea!

3 Eliberează-mă de cei care săvârşesc nelegiuirea

şi mântuieşte-mă de oamenii [vărsători] de sânge!

4 Iată-i că stau la pândă [să-mi ia] sufletul!

Cei puternici se ridică împotriva mea.

5 Nici vină, nici păcat nu este în mine, Doamne.

Trezeşte-te la strigătul meu şi priveşte!

Fără noimă ei aleargă, se pregătesc să mă atace.

6 Iar tu, Doamne, Dumnezeul Sabaót, Dumnezeul lui Israél,

ridică-te şi cercetează toate neamurile,

să nu ai milă de trădătorii nelegiuiţi!         Sélah

7 Se întorc seara, mârâie ca nişte câini,

dau târcoale prin cetate.

8 Iată, gurile lor spumegă, buzele lor sunt săbii,

căci ei zic: „Cine ne aude?”.

9 Dar tu, Doamne, îi iei în râs,

îţi baţi joc de toate neamurile.

Scoală-te, vino în întâmpinarea mea şi priveşte!

10 Către tine privesc, tăria mea,

pentru că numai tu, Dumnezeule, eşti refugiul meu!

11 Îndurarea Dumnezeului meu îmi vine în întâmpinare.

Dumnezeu mă va face să-i privesc [de sus] pe potrivnicii mei.

12 Să nu-i ucizi, ca nu cumva poporul meu să uite;

cu puterea ta, fă-i să se clatine

şi alungă-i, Doamne, scutul nostru!

13 Păcat al gurii lor este cuvântul buzelor lor;

să se prindă în laţul trufiei lor,

căci blestemă şi spun minciuni.

14 Nimiceşte-i în mânia ta, nimiceşte-i, ca să nu mai fie,

şi vor şti că Dumnezeu stăpâneşte în Iacób

până la marginile pământului!      Sélah

15 Se întorc seara, mârâie ca nişte câini,

dau târcoale prin cetate.

16 Ei aleargă după hrană

şi, dacă nu se satură, încep să urle.

17 Dar eu voi cânta puterea ta,

[dis]-de-dimineaţă voi striga de bucurie pentru îndurarea ta,

pentru că tu eşti un turn de scăpare pentru mine,

un loc de refugiu în ziua strâmtorării mele.

18 Tăria mea, ţie vreau să-ţi cânt!

Căci tu, Dumnezeule, eşti turnul meu de scăpare,

Dumnezeule, îndurarea mea!