Psalmul 6

PSALMUL 6

Rugăciunea în timp de încercare

1 Maestrului de cor. Pentru instrumente cu coarde. Pe harpa cu opt coarde. Psalm. Al lui Davíd.

2 Doamne, în mânia ta, nu mă mustra

şi, în furia ta, nu mă pedepsi!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, căci am ajuns fără putere;

vindecă-mă, Doamne, că-mi tremură oasele

4 şi sufletul mi-i tare zbuciumat!

Iar tu, Doamne, până când?…

5 Întoarce-te, Doamne, mântuieşte sufletul meu,

salvează-mă pentru milostivirea ta!

6 Pentru că nu este nimeni dintre

cei morţi care să-şi amintească de tine;

în locuinţa morţilor, cine te va preamări?

7 Sunt istovit de [atâta geamăt],

în fiecare noapte mă zvârcolesc în patul meu

şi cu lacrimile mele scald aşternutul meu.

8 Mi s-au împăienjenit ochii de indignare,

am îmbătrânit între toţi asupritorii mei.

9 Depărtaţi-vă de la mine toţi cei care săvârşiţi nelegiuire,

căci a auzit Domnul glasul plângerii mele!

10 A auzit Domnul cererea mea,

Domnul a primit rugăciunea mea.

11 Să se ruşineze şi să tremure toţi duşmanii mei;

să se retragă şi să se ruşineze îndată!