Psalmul 85

PSALMUL 85 (84)

Rugăciune pentru poporul care s-a întors din robie

1 Maestrului de cor. Al fiilor lui Córe. Psalm.

2 Doamne, tu ai fost binevoitor cu ţara ta,

i-ai adus înapoi pe cei captivi ai lui Iacób.

3 Ai iertat nelegiuirea poporului tău,

i-ai acoperit toate păcatele;      Sélah

4 ţi-ai potolit toată furia

şi te-ai întors de la mânia ta aprinsă.

5 Întoarce-ne, Dumnezeul mântuirii noastre,

şi îndepărtează indignarea ta de la noi!

6 Oare vei continua în veac să fii mâniat pe noi,

vei ţine mânie din generaţie în generaţie?

7 Nu te vei întoarce oare să ne dai viaţă,

pentru ca poporul tău să se bucure în tine?

8 Arată-ne, Doamne, îndurarea ta

şi dă-ne mântuirea ta!

9 Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu:

el vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi

şi celor care se întorc la el cu [toată] încrederea.

10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el

şi gloria lui va locui pe pământul nostru.

11 Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,

dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;

12 adevărul va răsări din pământ

şi dreptatea va coborî din ceruri.

13 Domnul îşi va revărsa bunătatea

şi pământul îşi va aduce roadele sale.

14 Dreptatea va merge înaintea lui

şi-i va călăuzi paşii pe cale.