Psalmul 87

PSALMUL 87 (86)

Ierusalímul, mama tuturor popoarelor

Al fiilor lui Córe. Psalm. Cântare.

1 Întrucât temeliile sale sunt pe munţii cei sfinţi,

2 Domnul iubeşte porţile Siónului

mai mult decât toate locuinţele lui Iacób.

3 Lucruri măreţe s-au spus despre tine,

cetate a lui Dumnezeu!            Sélah

4 Voi aminti de Raháb şi de Babilón printre cei care mă cunosc;

iată, filisténii, Tírul şi Etiópia s-au născut acolo!

5 Se va spune despre Sión:

„Şi acesta, şi acela s-au născut în el

şi însuşi Cel Preaînalt îi întăreşte”.

6 Domnul scrie în cartea popoarelor:

„Acesta s-a născut acolo”.

7 Iar ei cântă şi dansează, [zicând]:

„Toate izvoarele mele sunt în tine”.