Psalmul 98

PSALMUL 98 (97)

Regalitatea univerală a lui Dumnezeu

1 Psalm.

Cântaţi Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt i-au venit în ajutor!

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea

şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,

3 şi-a adus aminte de îndurarea şi de fidelitatea lui faţă de casa lui Israél.

Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!

4 Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi [locuitorii] pământului!

Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie!

5 Cântaţi Domnului imnuri cu harpa,

cu harpa şi [în] cântări de psalmi!

6 Sunând din trompetă şi din corn,

strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele [nostru]!

7 Să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea,

lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea!

8 [Toate] râurile să bată din palme

şi munţii să tresalte de bucurie împreună

9 în faţa Domnului care vine să judece pământul.

El va judeca lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire.