Psalmul 99

PSALMUL 99 (98)

Dumnezeu stăpâneşte în Sión şi peste toate popoarele

1 Domnul stăpâneşte: să tremure popoarele;

el şade peste heruvimi: să se cutremure pământul.

2 Mare este Domnul în Sión

şi preaînălţat peste toate popoarele.

3 Să laude numele tău mare şi înfricoşător,

pentru că este sfânt!

4 Regele puternic iubeşte judecata:

tu ai stabilit ceea ce este drept,

tu exerciţi în Iacób judecata şi dreptatea.

5 Preînălţaţi-l pe Domnul Dumnezeul nostru,

prosternaţi-vă la picioarele scaunului său [de domnie],

căci el este sfânt!

6 Moise şi Áaron, dintre preoţii lui,

şi Samuél, dintre cei care invocau numele Domnului,

îl chemau pe Domnul şi el le răspundea.

7 El le-a vorbit din coloana de nor,

iar ei au păzit mărturiile lui şi hotărârea pe care le-a dat-o.

8 Doamne Dumnezeul nostru, tu le-ai răspuns:

ai fost pentru ei un Dumnezeu care iartă,

dar i-ai pedepsit pentru greşelile lor.

9 Preînălţaţi-l pe Domnul Dumnezeul nostru şi adoraţi-l pe muntele lui cel sfânt,

căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt!