Capitolul 6

Cauţiunea dată din imprudenţă

1 Fiule, dacă garantezi pentru aproapele tău şi baţi palma ta cu un străin,

2 dacă eşti prins în capcană de cuvintele gurii tale, dacă eşti legat de cuvintele gurii tale,

3 fă aceasta imediat, fiule, şi te vei salva, ţinând cont că ai ajuns la mâna aproapelui tău: mergi, umileşte-te şi insistă la aproapele tău!

4 Nu da somn ochilor tăi şi nici aţipire, pleoapelor tale!

5 Scapă ca o căprioară din mâna [lui], ca o pasăre, din mâna vânătorului!

Leneşul şi furnica

6 Du-te la furnică, leneşule; priveşte căile sale şi fii înţelept!

7 Ea nu are nici căpetenie, nici supraveghetor şi nici conducător.

8 Dar ea pregăteşte vara hrana, adună la seceriş mâncarea ei.

9 Până când, leneşule, vei sta culcat? Când te vei scula din somnul tău?

10 Puţin somn, puţină aţipire, puţină încrucişare a mâinilor pentru odihnă.

11 Sărăcirea ta vine ca un vagabond, lipsa ta, ca un om înarmat.

Omul de nimic

12 Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu perversitatea în gură,

13 clipeşte din ochii săi, dă din picioare sale şi face semne cu degetele lui.

14 Lucruri perfide sunt în inima lui, plănuieşte răul tot timpul, stârneşte discordii.

15 De aceea, dintr-odată va veni nenorocirea lui, într-o clipă va fi zdrobit şi nu va mai fi vindecare.

Şapte lucruri abominábile pentru Dumnezeu

16 Aceste şase [lucruri] le urăşte Domnul şi şapte sunt abominábile pentru sufletul lui:

17 ochii semeţi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat,

18 inima care plănuieşte gânduri nelegiuite, picioarele care se grăbesc să alerge spre rău,

19 martorul mincinos care suflă falsitate, cel care stârneşte certuri între fraţi.

Evitarea adulterului

20 Fiule, păzeşte porunca tatălui tău şi nu abandona legea mamei tale!

21 Ţine-le strâns la inima ta mereu şi leagă-le în jurul gâtului tău!

22 Când vei umbla, ele te vor mângâia, când te vei culca, ele vor veghea asupra ta, iar când te vei trezi, ele îţi vor vorbi.

23 Căci porunca este ca o candelă, legea, ca o lumină şi reproşul disciplinei este calea vieţii.

24 Ele te vor feri de femeia rea, de ademenirea limbii celei străine.

25 Nu dori frumuseţea ei în inima ta, ca să nu te prindă cu pleoapele ei!

26 Căci pentru o femeie desfrânată, [se ajunge] doar la o bucată de pâine; dar femeia cu soţ vânează viaţa preţioasă.

27 Poate un om să aibă foc în sân, şi hainele lui să nu se ardă?

28 Sau poate cineva merge pe cărbuni aprinşi, şi picioarele sale să nu se frigă?

29 Astfel este cu cel care intră la femeia aproapelui său: nu va fi curat nimeni care se atinge de ea.

30 Nu este dispreţuit hoţul care fură ca să se hrănească atunci când îi e foame.

31 Dacă este găsit, plăteşte de şapte ori, dă toată averea casei sale.

32 Cel care comite adulter cu o femeie este unul sărac la inimă. Cine face aceasta îşi ruinează viaţa.

33 Rană şi dezonoare va afla şi ruşinea lui nu se va şterge.

34 Căci gelozia este furie pentru bărbat: nu va cruţa în ziua răzbunării.

35 Nu se va uita la nicio răscumpărare, nu va accepta, chiar dacă vei înmulţi darurile.