Capitolul 31

Bogăţiile

1 Lipsa somnului din cauza bogăţiei topeşte trupurile

şi preocuparea pentru ea îndepărtează somnul.

2 Preocuparea lipsei de somn îndepărtează aţipitul

şi ca o boală grea alungă somnul.

3 Cel bogat se chinuie cu adunarea bunurilor

şi, la odihnă, se umple de plăceri.

4 Cel sărac se chinuie în lipsurile vieţii

şi, la odihnă, devine [şi mai] nevoiaş.

5 Cel care iubeşte aurul nu va fi îndreptăţit

şi cine urmăreşte câştigurile va rătăci în ele.

6 Mulţi s-au ruinat din cauza aurului

şi pierzarea lor a fost în faţa lor.

7 Lemn de poticneală este pentru cei care se entuziasmează pentru el

şi orice nepriceput va fi cucerit de el.

8 Fericit este bogatul care a fost găsit fără pată

şi care nu umblă după aur.

9 Cine este el şi-l vom declara fericit?

Căci el a făcut lucruri minunate în poporul său.

10 Cine a fost încercat prin el şi a ajuns desăvârşit?

Va fi pentru el laudă.

Cine a putut să încalce [poruncile], şi nu le-a încălcat,

să facă rele, şi nu a făcut?

11 Bunurile sale se vor întări

şi pomenile lui le va povesti adunarea.

Banchetele

12 Te-ai aşezat la o masă mare?

Nu-ţi deschide deasupra ei gura şi nu spune:

„Ce multe-s pe ea!”!

13 Aminteşte-ţi că este o prostie ochiul rău!

Căci ce a fost creat mai rău decât ochiul?

De aceea lăcrimează pe orice faţă.

14 Nu-ţi întinde mâna asupra a ceea ce vezi

şi nu te îngrămădi la blid împreună cu altul!

15 Gândeşte-te la cele ale aproapelui [plecând] de la ale tale

şi reflectează asupra oricărei fapte!

16 Mănâncă ce ţi se pune în faţă ca un om [educat],

nu plescăi, ca să nu devii urât!

17 Opreşte-te primul datorită educaţiei!

Nu fi nesătul, ca să nu te poticneşti!

18 Şi dacă te-ai aşezat în mijlocul mai multora,

nu-ţi întinde mâna primul dintre ei!

19 Căci puţin este suficient pentru omul educat

şi nu va răsufla greu în aşternutul său.

20 [Omul] are somn sănătos dacă stomacul este măsurat,

se scoală dimineaţa şi este mulţumit!

Dar chinul lipsei de somn, dizenteria şi crampele

sunt cu omul nesătul.

21 Şi dacă eşti forţat la mese, ridică-te

şi varsă afară şi te vei linişti!

22 Ascultă-mă, fiule, şi nu mă dispreţui

şi la urmă vei afla cuvintele mele în faptele tale!

Fii cumpătat şi nicio boală nu va veni peste tine!

23 Buzele [oamenilor] îl vor lăuda pe cel generos cu pâinea

şi mărturia frumuseţii sale este [vrednică] de crezare.

24 Cetatea murmură faţă de cel rău cu pâinea

şi mărturia răutăţii sale este amănunţită.

Vinul

25 Nu te da viteaz cu vinul,

căci vinul i-a făcut să piară pe mulţi!

26 Cuptorul încearcă ascuţişul la călire;

tot aşa vinul, inimile în cearta dintre aroganţi.

27 Vinul este asemenea vieţii pentru oameni dacă-l bei cu măsură.

Ce viaţă este [aceea] pentru cel lipsit de vin?

El a fost creat pentru oameni spre bucurie.

28 Veselia inimii şi bucuria sufletului

este vinul suficient băut la timpul potrivit.

29 Amărăciune a sufletului

este vinul băut prea mult, cu agitaţie şi contre!

30 Beţia înmulţeşte mânia celui nepriceput spre cădere:

împuţinează forţa şi provoacă răni.

31 În banchetul cu vin nu-i fă reproşuri aproapelui

şi nu-l dispreţui în bucuria lui!

Nu-i spune niciun cuvânt de ocară

şi nu-l strâmtora cu vreo cerere!