Capitolul 4

1 Fiule, nu lipsi viaţa celui sărac

şi nu refuza ochii în aşteptare!

2 Nu întrista sufletul celui flămând

şi nu-l mânia pe om în dificultatea sa.

3 Nu tulbura inima mâniată

şi nu refuza darul celui nevoiaş!

4 Nu refuza cererea celui strâmtorat

şi nu-ţi întoarce faţa de la cel sărac!

5 De la cel care-ţi cere, nu-ţi întoarce ochii

şi nu da spaţiu omului să te blesteme!

6 Căci dacă te blestemă în amărăciunea sufletului său,

cel care l-a făcut va asculta cererea lui.

7 Fă-te plăcut în adunare

şi înaintea celui mare pleacă-ţi capul!

8 Înclină-ţi urechea către cel sărac

şi răspunde cu blândeţe la salut!

9 Scoate-l pe cel nedreptăţit din mâna celui care nedreptăţeşte

şi să nu ai inima mică atunci când judeci!

10 Fii ca un tată pentru orfani şi ca un bărbat pentru mama lor

şi vei fi ca fiul Celui Preaînalt! El te va iubi mai mult decât mama ta!

Înţelepciunea educatoare

11 Înţelepciunea îşi înalţă fiii

şi poartă de grijă celor care o caută!

12 Cel care o iubeşte iubeşte viaţa

şi cei care se trezesc de dimineaţă pentru ea vor fi umpluţi de bucurie.

13 Cel care o stăpâneşte va moşteni gloria

şi, oriunde merge, Domnul îl binecuvântează.

14 Cei care-i aduc cult îi slujesc Celui Sfânt

şi pe cei care o iubesc, Domnul îi iubeşte.

15 Cel care ascultă de ea va judeca neamuri

şi cel care-i acordă atenţie va locui în linişte.

16 Dacă cineva se încrede, o va moşteni

şi descendenţii o vor poseda.

17 Căci la început va merge cu el pe căi întortocheate,

va aduce asupra lui teamă şi frică,

îl va chinui cu educaţia ei până când se va încrede în sufletul lui

şi-l va pune la încercare cu cele drepte ale sale.

18 Şi iar se va întoarce la el pe [cale] dreaptă,

îl va bucura şi-i va dezvălui cele ascunse ale sale.

19 Dacă rătăceşte, îl va părăsi

şi-l va lăsa în căderea lui.

Pudoarea şi respectul uman

20 Observă timpul şi păzeşte-te de rău

şi te vei ruşina de viaţa ta!

21 Există o ruşine care duce la păcat

şi o ruşine care este glorie şi har.

22 Nu-ţi pune faţa împotriva sufletului tău

şi nu te ruşina spre căderea ta!

23 Nu-ţi reţine cuvântul în timpul nevoii!

Nu-ţi ascunde înţelepciunea spre frumuseţe!

24 Căci în cuvânt este cunoscută înţelepciunea

şi educaţia, în vorbirea limbii.

25 Nu vorbi împotriva adevărului

şi ruşinează-te de lipsa ta de educaţie!

26 Nu te ruşina să-ţi mărturiseşti păcatele

şi nu te opune curgerii râului!

27 Nu te supune omului nebun

şi nu-ţi pune faţa pentru cel puternic!

28 Luptă până la moarte pentru adevăr

şi Domnul Dumnezeu se va război pentru tine!

29 Nu fi îndrăzneţ cu limba ta,

leneş şi neglijent în lucrările tale!

30 Nu fi ca un leu în casa ta

şi bănuitor cu cei din casa ta!

31 Să nu fie mâna ta întinsă pentru a lua

şi închisă pentru a restitui!