Capitolul 49

Iosía

1 Amintirea lui Iosía este ca un amestec de tămâie

pregătit de lucrarea parfumierului:

în orice gură este dulce ca mierea

şi ca muzica la banchetul cu vin.

2 El s-a dedicat convertirii poporului

şi a îndepărtat lucrurile abominábile ale nelegiuirii.

3 Şi-a îndreptat inima spre Domnul

şi, în zilele celor nelegiuiţi, a întărit pietatea.

Ultimii regi şi ultimii profeţi

4 În afară de Davíd, Ezechía şi Iosía, toţi au comis greşeli.

Au părăsit legea Celui Preaînalt

şi regii lui Iúda au dispărut.

5 Şi-au dat puterea altora

şi gloria lor, unui neam străin.

6 [Duşmanii] au dat foc cetăţii sfinte a sanctuarului

şi au pustiit drumurile sale,

7 după cuvântul lui Ieremía, pe care l-au maltratat,

deşi fusese consacrat profet din [sânul] mamei,

ca să dezrădăcineze, să facă rău şi să piardă,

tot la fel cum să clădească şi să planteze.

8 Ezechiél a avut viziunea gloriei

pe care i-a arătat-o [Domnul] pe carul cu heruvimi.

9 Şi-a amintit de duşmani în furtună

şi a făcut bine celor care mergeau drept pe cale.

10 Şi oasele celor doisprezece profeţi vor odrăsli din locul lor,

căci ei l-au mângâiat pe Iacób

şi l-au eliberat prin încrederea speranţei.

Zorobabél şi Iósue

11 Cum să-l preamărim pe Zorobabél,

căci şi el este ca un sigiliu pe mâna dreaptă?

12 Tot la fel Iósue, fiul lui Ioţédec.

În zilele lor, au construit casa

şi au ridicat templul sfânt pentru Domnul,

pregătit spre glorie veşnică.

Nehemía

13 Şi memoria lui Nehemía [va dura] mult,

el, care a ridicat pentru noi zidurile căzute,

a fixat porţi şi zăvoare

şi a ridicat din nou locuinţele noastre.

Recapitulare

14 Nimeni nu a fost creat pe pământ asemenea cu Enóh,

căci el a fost ridicat de pe pământ.

15 Nu s-a născut niciun bărbat ca Iosíf,

căpetenie a fraţilor şi sprijin al poporului.

Şi oasele lui au fost respectate.

16 Sem şi Set au fost cinstiţi printre oameni,

dar, în creaţie, mai presus decât orice fiinţă este Adám.