Capitolul 8

Prudenţă şi reflecţie

1 Nu te certa cu un om puternic,

ca nu cumva să cazi în mâinile lui!

2 Nu te sfădi cu un om bogat,

ca nu cumva să pună împotriva ta greutatea bogăţiei,

căci aurul a distrus şi a înclinat inimile regilor!

3 Nu te certa cu omul vorbăreţ,

ca nu cumva să îngrămăndeşti lemne pe focul lui!

4 Nu glumi cu cel needucat,

ca să nu fie necinstiţi strămoşii tăi.

5 Nu-l jigni pe omul care se întoarce de la păcat!

Aminteşte-ţi că toţi suntem [vrednici] de pedepse!

6 Nu-l necinsti pe om la bătrâneţea lui,

căci şi dintre noi vor îmbătrâni!

7 Nu te bucura pentru moartea cuiva!

Aminteşte-ţi că toţi vor muri!

Tradiţia

8 Nu trece cu vederea discursul celor înţelepţi

şi la asemănările lor întoarce-te!

Căci de la ei vei învăţa educaţia

şi să slujeşti celor mari.

9 Nu devia de la discursul celor bătrâni,

căci şi ei au învăţat de la părinţii lor!

De la ei vei învăţa înţelegerea

şi să dai răspuns la timp de nevoie!

Prudenţa

10 Nu aprinde cărbunii celui păcătos,

ca să nu te arzi în văpaia flăcării sale!

11 Nu te ridica în faţa celui arogant,

pentru ca să nu se aşeze drept capcană împotriva gurii tale!

12 Nu-i împrumuta omului mai puternic decât tine!

Dacă totuşi îi împrumuţi, consideră ca pierdut!

13 Nu garanta peste puterile tale!

Dacă totuşi garantezi, preocupă-te să plăteşti!

14 Nu te judeca cu un judecător,

căci vor judeca pentru el după gloria lui!

15 Nu umbla pe cale cu un îndrăzneţ, ca să nu te împovăreze!

Căci el face după el şi după voinţa lui

şi din cauza nepriceperii lui vei pieri împreună [cu el].

16 Nu fă ceartă cu cel furios şi nu străbate cu el pustiul!

Căci, în ochii lui sângele, este ca nimic

şi, acolo unde nu este ajutor, te va doborî.

17 Nu te sfătui cu cel nebun,

căci nu va putea să ţină ascuns cuvântul!

18 În faţa unui străin să nu faci ceva ascuns,

căci nu ştii la ce va da naştere!

19 Nu-ţi dezvălui oricărui om inima,

ca să nu-ţi ia harul!