Capitolul 2

Nunta din Cána

1În ziua a treia, s-a făcut o nuntă în Cána Galileii şi mama lui Isus era acolo. 2A fost chemat şi Isus cu discipolii lui la nuntă. 3Lipsind [la un moment dat] vinul, mama lui Isus i-a zis: „Nu [mai] au vin”. 4Dar Isus i-a spus: „Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă nu a venit ceasul meu”. 5Mama lui Isus le-a spus slujitorilor: „Faceţi tot ce vă va spune!”. 6Erau acolo şase vase de piatră puse pentru purificarea iudeilor, fiecare de două sau trei măsuri. 7Isus le-a zis: „Umpleţi vasele cu apă!”. Iar ei le-au umplut până sus. 8Atunci le-a zis: „Scoateţi acum şi duceţi stolnicului nunţii!”. Ei i‑au dus. 9Când a gustat stolnicul apa devenită vin – şi el nu ştia de unde este, dar slujitorii care o aduseseră ştiau – stolnicul l-a chemat pe mire 10şi i-a spus: „Orice om pune mai întâi vinul bun, iar când s-au îmbătat, pe cel mai slab. Tu ai ţinut vinul bun până acum!”. 11Aceasta a făcut-o Isus ca început al semnelor, în Cána Galileii. Şi-a arătat gloria, iar discipolii lui au crezut în el.

12După aceea, au coborât la Cafárnaum el, mama lui, fraţii săi şi discipolii şi au rămas acolo câteva zile.

Alungarea vânzătorilor din templu (Mt 21,12-13; Mc 11,15-17; Lc 19,45-46)

13Paştele iudeilor era aproape, iar Isus a urcat la Ierusalím. 14Şi a găsit în templu vânzătorii de boi, de oi şi de porumbei şi pe schimbătorii de bani şezând [acolo]. 15Făcând un bici din funii, i-a alungat pe toţi din templu, la fel ca şi oile şi boii; a împrăştiat monedele schimbătorilor de bani şi a răsturnat mesele, 16iar celor care vindeau porumbei le-a zis: „Luaţi acestea de aici! Nu faceţi casa Tatălui meu casă de negustorie!”. 17Discipolii lui şi-au adus aminte că fusese scris: «Zelul pentru casa ta mă mistuie».

18Aşadar, l-au întrebat iudeii şi i-au zis: „Ce semn ne arăţi că ai dreptul să faci acestea?”. 19Isus le-a răspuns: „Dărâmaţi acest templu şi în trei zile îl voi ridica!”. 20Aşadar, i-au zis iudeii: „Acest templu a fost construit în patruzeci şi şase de ani şi tu în trei zile îl vei ridica?”. 21Însă el vorbea despre templul trupului său. 22Deci, când a înviat din morţi, discipolii lui şi-au amintit că a spus aceasta şi au crezut în Scriptură şi în cuvântul pe care îl spusese Isus.

 Reacţii la alungarea vânzătorilor din templu

23Pe când era în Ierusalím, la Sărbătoarea Paştelui, mulţi, văzând semnele pe care le făcea, au crezut în numele lui. 24Dar Isus nu se încredea în ei, pentru că el îi cunoştea pe toţi. 25Şi nu avea nevoie ca cineva să aducă mărturie despre om, pentru că el cunoştea ce era în om.