Capitolul 3

Isus şi Nicodím

1Era între farisei un om al cărui nume era Nicodím, un conducător al iudeilor. 2Acesta a venit la el noaptea şi i-a zis: „Rabbí, ştim că ai venit de la Dumnezeu ca învăţător, căci nimeni nu poate să facă semnele pe care le faci dacă Dumnezeu nu este cu el”. 3Isus i-a răspuns şi i-a zis: „Adevăr, adevăr îţi spun, dacă cineva nu se naşte din nou, nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu”. 4Nicodím i-a zis: „Cum poate să se nască un om când este bătrân? Oare poate să intre din nou în sânul mamei sale şi să se nască?”. 5Isus i-a răspuns: „Adevăr, adevăr îţi spun: dacă cineva nu se naşte din apă şi Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu. 6Ce este născut din trup, trup este, iar ce este născut din Duh, duh este. 7Şi nu te mira că ţi-am zis: trebuie să vă naşteţi din nou! 8Vântul suflă unde vrea; îi auzi sunetul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Aşa este cu tot cel care este născut din Duh”. 9Nicodím a răspuns şi i-a zis: „Cum pot fi acestea?”. 10Isus a răspuns şi i-a zis: „Tu eşti învăţător al lui Israél şi nu ştii acestea? 11Adevăr, adevăr îţi spun: noi vorbim ceea ce ştim şi dăm mărturie despre ceea ce am văzut, dar mărturia noastră nu o primiţi. 12Dacă v-am vorbit despre cele pământeşti şi nu mă credeţi, cum mă veţi crede dacă vă voi vorbi despre cele cereşti? 13Şi nimeni nu a urcat la cer decât cel care a coborât din cer, Fiul Omului. 14Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului, 15pentru ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică.

16Într-adevăr, [atât de mult] a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 17Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el.

18Cine crede în el nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu. 19Aceasta este judecata: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20Căci oricine face [fapte] rele urăşte lumina şi nu vine la lumină ca să nu-i fie descoperite faptele. 21Însă oricine face adevărul vine la lumină ca să se vadă că faptele sale sunt făcute în Dumnezeu”.

Ultima mărturie a lui Ioan Botezătorul

22După acestea, a venit Isus cu discipolii săi în ţinutul Iudeii, a rămas acolo cu ei şi boteza. 23Boteza şi Ioan la Ainón, aproape de Salím, pentru că erau multe ape în acel loc, iar oamenii veneau şi erau botezaţi; 24căci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare.

25A fost atunci o ceartă între discipolii lui Ioan şi un iudeu despre purificare. 26Ei au venit la Ioan şi i-au spus: „Învăţătorule, cel care era cu tine pe malul celălalt al Iordánului – pentru care tu ai dat mărturie –, iată-l că botează şi toţi se duc la el!”. 27Ioan a răspuns şi a zis: „Omul nu poate lua nimic dacă nu i-a fost dat din cer. 28Voi înşivă puteţi da mărturie despre mine că am spus: «Nu sunt eu Cristos, ci sunt trimis înaintea lui». 29Cel care are mireasa este mirele. Prietenul mirelui, care stă şi ascultă, se bucură mult la glasul mirelui. Aşadar, această bucurie a mea este acum deplină. 30El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez”.

31„Cel care vine de sus este deasupra tuturor. Cine este de pe pământ aparţine pământului şi vorbeşte despre cele pământeşti. Cel care vine din ceruri este deasupra tuturor, 32el dă mărturie despre ce a văzut şi auzit, dar nimeni nu primeşte mărturia lui. 33Cine primeşte mărturia lui confirmă că Dumnezeu este vrednic de crezare. 34Căci cel pe care l-a trimis Dumnezeu spune cuvintele lui Dumnezeu, pentru că el nu dă Duhul cu măsură. 35Tatăl îl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna lui. 36Cine crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cine nu ascultă de Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui”.