Capitolul 16

Salutări către prietenii din Roma

1 V-o încredinţez pe Fébe, sora noastră, care este şi slujitoare a Bisericii din Cancréea, 2 ca să o primiţi în Domnul într-un mod vrednic sfinţilor şi să fiţi alături de ea în tot ce-ar avea nevoie, căci şi ea a fost alături de mulţi, chiar şi de mine.

3 Salutaţi-i pe Príscila şi pe Ácvila, colaboratorii mei în Cristos Isus: 4 aceştia şi-au pus [în primejdie] viaţa pentru mine şi le sunt recunoscător nu numai eu, ci şi toate Bisericile dintre neamuri! 5 Salutaţi şi Biserica ce se adună în casa lor! Salutaţi-l pe iubitul meu Epenét care este primul rod al Asiei pentru Cristos! 6 Salutaţi-o pe Maria, care s-a trudit atât de mult pentru voi! 7 Salutaţi-i pe Andrónic şi pe Iúnias, rudele mele şi însoţitorii mei în închisoare, care sunt cunoscuţi printre apostoli! Aceştia au venit la Cristos chiar înainte de mine! 8 Salutaţi-l pe Ampliát, iubitul meu în Domnul! 9 Salutaţi-i pe Urbán, colaboratorul meu în Cristos, şi pe Stáchis, iubitul meu! 10 Salutaţi-i şi pe Apelés, care este încercat în Cristos! Salutaţii şi pe cei [din casa] lui Aristobúl! 11 Salutaţi-l pe Iródion, concetăţeanul meu! Salutaţi-i pe cei [din casa] lui Nárcis, care sunt în Domnul. 12 Salutaţi-le pe Triféna şi pe Trifósa, care se trudesc pentru Domnul, şi pe iubita Persída, care s-a trudit mult în Domnul! 13 Salutaţi-l pe Rúfus, cel ales în Domnul, ca şi pe mama lui şi a mea! 14 Salutaţi-i pe Asýncritos, pe Flégon, pe Hérmes, pe Patrobás, pe Hérmas şi pe toţi fraţii care sunt împreună cu ei! 15 Salutaţi-i pe Filolog şi pe Iulia, pe Neréu şi pe sora lui, pe Olimpás şi pe toţi sfinţii care sunt cu ei! 16 Salutaţi-vă unii pe alţii cu o sărutare sfântă! Vă salută toate Bisericile lui Cristos.

Pericolul dezbinării

17 Totuşi, vă îndemn, fraţilor, să vă păziţi cu grijă de cei [care provoacă] dezbinări şi scandaluri împotriva învăţăturii pe care aţi învăţat s-o împliniţi. Evitaţi-i, 18 căci aceştia nu-l slujesc pe Domnul nostru Isus Cristos, ci pântecele propriu şi, prin cuvinte mieroase şi măgulitoare, înşală inimile celor simpli! 19 Dar ascultarea voastră este cunoscută de toţi. De aceea, mă bucur pentru voi şi vreau să fiţi curaţi în ceea ce priveşte răul. 20 Dumnezeul păcii îl va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus să fie cu voi!

Salutări de la însoţitorii lui Paul

21 Vă salută Timotéi, colaboratorul meu, şi Lúciu, Iáson şi Sosípatros, conaţionalii mei. 22 Vă salut în Domnul eu, Tértius, care am scris această scrisoare. 23 Vă salută Gáius, gazda mea şi a întregii comunităţi. Vă mai salută Erást, administratorul cetăţii, şi fratele Quártus. 24 [1].

Doxologia finală

25 Iar celui care poate să vă întărească potrivit cu evanghelia mea şi cu predicarea lui Isus Cristos, potrivit cu descoperirea misterului care a fost ascuns din timpuri veşnice, 26 dar care a fost descoperit acum prin scrierile profetice, după porunca Dumnezeului celui veşnic, spre ascultarea credinţei, [mister] care a fost făcut cunoscut tuturor neamurilor, 27 lui Dumnezeu, care, singur, este înţelept, prin Isus Cristos, lui să-i fie glorie în veci! Amin.

[1]25. a V. 25-27 sunt introduse de multe manuscrise după Rom 14,23; iar de alte manuscrise sunt introduse după 15,23. În puţine manuscrise, aceste versete sunt complet omise.