Capitolul 2

Judecata dreaptă a lui Dumnezeu

1 De aceea, tu, omule care judeci, oricine ai fi, nu ai scuze, căci tocmai prin faptul că îl judeci pe altul, te condamni pe tine, pentru că tu, care judeci, săvârşeşti aceleaşi lucruri. 2 Noi ştim că judecata lui Dumnezeu asupra celor care săvârşesc aceste lucruri este după adevăr. 3 Dar tu, omule care îi judeci pe cei care săvârşesc acestea, dar le practici şi tu, crezi că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 4 Sau dispreţuieşti bogăţia bunătăţii sale, a îngăduinţei şi a îndelungii lui răbdări şi nu-ţi dai seama că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la convertire? 5 Dar prin împietrirea ta şi prin inima ta nepocăită, îţi aduni mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, 6 care îl va răsplăti pe fiecare după faptele sale. 7 Celor care prin statornicia în a face bine caută gloria, cinstea şi nemurirea, le va da viaţă veşnică, 8 iar celor care, din ambiţie şi nesupunere faţă de adevăr, din contra, se supun nelegiuirii, [le va da] mânie şi furie. 9 Necaz şi încercare peste orice suflet omenesc care săvârşeşte răul, mai întâi pentru iudeu şi [apoi] pentru grec; 10 glorie, cinste şi pace pentru oricine săvârşeşte binele, mai întâi pentru iudeu şi [apoi] pentru grec, 11 căci la Dumnezeu nu este părtinire.

12 De fapt, toţi cei care au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege, iar toţi cei care au păcătuit sub Lege vor fi judecaţi prin Lege. 13 Pentru că nu cei care ascultă Legea sunt drepţi la Dumnezeu, ci vor fi justificați cei care împlinesc Legea. 14 Cât timp păgânii, care nu au Legea, fac din fire [faptele] Legii, ei, care nu au Legea, sunt Lege pentru ei înşişi. 15 Ei arată că fapta Legii este scrisă în inimile lor şi despre aceasta dau mărturie atât conştiinţa lor, cât şi gândurile lor care, pe rând, îi acuză sau îi dezvinovăţesc. 16 [Aceasta se va arăta] în ziua în care Dumnezeu va judeca cele ascunse ale oamenilor, după evanghelia mea, prin Cristos Isus.

 Şi iudeii au păcătuit

17 Dacă tu, care te numeşti iudeu şi te bazezi pe Lege, tu, care te mândreşti cu Dumnezeu, 18 îi cunoşti voinţa şi, învăţat fiind de Lege, ştii să alegi lucrurile mai de folos, 19 tu, care te crezi călăuza orbilor, lumina celor [aflaţi] în întuneric, 20 învăţătorul celor neştiutori, educatorul copiilor, întrucât ai în Lege îndreptarul cunoaşterii şi al adevărului, 21 aşadar, tu, care dai lecţii altora, cum de nu te înveţi pe tine însuţi? Furi tu, care predici să nu se fure? 22 Comiţi adulter tu, care interzici adulterul? Prădezi templele tu, care urăşti idolii? 23 Tu, care te mândreşti cu Legea, prin încălcarea Legii, îl necinsteşti pe Dumnezeu! 24 Căci aşa este scris: „Numele lui Dumnezeu este batjocorit între păgâni din cauza voastră”.

25 Circumcizia îţi este într-adevăr de folos dacă practici Legea; dar dacă tu eşti unul care încalcă Legea, circumcízia ta devine necircumcízie. 26 Aşadar, dacă cel necircumcis păzeşte hotărârile Legii, nu-i va fi oare considerată necircumcízia lui drept circumcízie? 27 Şi cel care, necircumcis din fire, dar care ţine Legea, te va judeca pe tine, care prin litera [Legii] şi circumcízie eşti unul care încalcă Legea. 28 Căci nu cel care pe dinafară [se arată iudeu] este iudeu, nici circumcízia nu este aceea [care apare] pe dinafară, în trup. 29 Ci [iudeu] este cel care-i iudeu pe dinăuntru, iar circumcízia este aceea a inimii, în duh, şi nu în litera [Legii]: lauda acestuia nu-i de la oameni, ci de la Dumnezeu.