Capitolul 4

1 Stăpânilor, daţi slujitorilor voştri ceea ce este drept şi echitabil, ştiind că aveţi şi voi un stăpân în ceruri!

IV. ÎNCHEIERE

Ultimele îndemnuri

2 Stăruiţi în rugăciune, veghind în ea cu mulţumire! 3 În acelaşi timp, rugaţi-vă şi pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă a cuvântului, ca să vorbesc despre misterul lui Cristos pentru care sunt înlănţuit, 4 astfel încât să-l fac cunoscut aşa cum trebuie să vorbesc! 5 Umblaţi cu înţelepciune faţă de cei din afară, folosind bine momentul potrivit! 6 Cuvântul vostru să fie întotdeauna cu har, cu [un dram de] sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia în parte!

Salutări finale

7 Toate câte mă privesc vi le face cunoscute Tihíc, fratele iubit, slujitorul credincios şi colaboratorul meu în Domnul; 8 pe el l-am trimis la voi tocmai pentru aceasta: ca să ştiţi cele ce ne privesc şi să vă mângâie inimile. 9 [Îl trimit] împreună cu Onesím, fratele credincios şi iubit care este dintre voi. Ei vă vor face cunoscute toate cele de pe aici.

10 Vă salută Aristárh, cel care este în închisoare cu mine, ca şi Marcu, vărul lui Bárnaba – cu privire la el aţi primit porunci: dacă vine la voi, primiţi-l! –, 11 şi Isus, cel numit Iustus: ei sunt, dintre cei circumcişi, singurii mei colaboratori pentru împărăţia lui Dumnezeu. Ei au fost pentru mine o consolare. 12 Vă salută Epafrás, care este de la voi, servitorul lui Isus Cristos, cel care luptă necontenit pentru voi în rugăciuni ca să rămâneţi desăvârşiţi şi pe deplin convinşi de toată voinţa lui Dumnezeu. 13 Căci dau mărturie pentru el că se străduieşte mult pentru voi, ca şi pentru cei din Laodicéea şi Hierápolis. 14 Vă salută Lúca, medicul iubit, ca şi Díma.

15 Salutaţi-i pe fraţii din Laodicéea, pe Nímfas şi Biserica ce se află în casa lui! 16 După ce va fi citită de voi această scrisoare, faceţi ca să fie citită şi în Biserica din Laodicéea, iar pe aceea din Laodicéea să o citiţi şi voi!

17 Spuneţi-i lui Arhíp: „Vezi să împlineşti bine slujirea pe care ai primit-o în Domnul!”.

18 Salutul este [scris] cu mâna mea, Paul. Aduceţi-vă aminte de lanţurile mele! Harul să fie cu voi!