Capitolul 3

Îndemn la rugăciune

1 În rest, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, ca să se răspândească cuvântul Domnului şi să fie glorificat la fel ca la voi 2 şi să fim mântuiţi de oamenii rătăciţi şi răi, căci nu toţi au credinţă! 3 Dar Domnul este credincios. El vă va întări şi vă va păzi de Cel Rău. 4 Suntem convinşi în Domnul cu privire la voi că faceţi şi veţi face ceea ce v-am poruncit. 5 Domnul să îndrepte inimile voastre spre iubirea lui Dumnezeu şi spre perseverenţa lui Cristos.

Îndemn la muncă

6 Vă poruncim, fraţilor, în numele Domnului nostru Isus Cristos, să staţi departe de orice frate care umblă în neorânduială şi nu ţine tradiţia pe care a primit-o de la noi, 7 căci voi înşivă ştiţi cum trebuie să ne imitaţi! Noi n-am umblat în neorânduială între voi, 8 nici n-am mâncat pâine de la nimeni pe degeaba, ci am lucrat cu trudă şi osteneală, noaptea şi ziua, ca să nu fim povară pentru nimeni dintre voi. 9 Nu că n-am fi avut autoritatea, ci ca să vă dăm în noi înşine un exemplu pentru a fi imitaţi. 10 Căci şi când eram la voi v-am poruncit acestea: dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce! 11 Auzim însă că unii dintre voi umblă în neorânduială, nelucrând nimic, ci amestecându-se peste tot. 12 Unora ca aceştia le poruncim şi-i sfătuim în Domnul Isus Cristos să-şi mănânce pâinea proprie muncind în linişte.

13 Însă voi, fraţilor, să nu obosiţi în a face bine! 14 Dacă cineva nu ascultă de cuvântul nostru din această scrisoare, pe acesta însemnaţi-l şi să nu mai aveţi niciun fel de legătură cu el, ca să-i fie ruşine! 15 Totuşi, să nu-l consideraţi ca duşman, ci mustraţi-l ca pe un frate!

Binecuvântarea şi salutul final

16 Însuşi Domnul păcii să vă dăruiască pacea întotdeauna şi în orice fel. Domnul să fie cu voi toţi!

17 Salutul [e scris] cu mâna mea, Paul. Acesta este semnul meu pe orice scrisoare. Aşa scriu eu.

18 Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi toţi!