Capitolul 6

Atitudinea faţă de sclavi

1 Toţi cei care sunt sub jug ca sclavi să-i considere pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca nu cumva numele lui Dumnezeu şi învăţătura să fie defăimate! 2 Cei care au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască, întrucât sunt fraţi, ci să-i slujească şi mai bine, pentru că cei care beneficiază de slujirea lor sunt credincioşi şi iubiţi!

Învaţă-i aceste lucruri şi îndeamnă-i [astfel]!

Pericolul învăţăturilor greşite

3 Dacă cineva învaţă alte lucruri şi nu urmează cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Cristos şi învăţătura conformă evlaviei, 4 acela este arogant şi nu înţelege nimic, ba încă are boala cercetărilor şi a certurilor zadarnice din care vin: invidia, cearta, blasfemiile, bănuielile rele, 5 disputele interminabile între oameni cu mintea bolnavă şi lipsiţi de adevăr, care cred că evlavia este o sursă de câştig. 6 Într-adevăr, evlavia este un mare câştig când se mulţumeşte cu ceea ce are. 7 Căci n-am adus nimic în lume şi nimic nu putem lua din ea. 8 Dacă avem de mâncare şi de îmbrăcat, să ne mulţumim cu acestea! 9 Dar cei care doresc bogăţii cad în ispită, în laţ, în multe pofte necugetate şi dăunătoare, care-i cufundă pe oameni în ruină şi pierzare. 10 De fapt, rădăcina tuturor relelor este iubirea de bani, iar cei care s-au dedat la ea au rătăcit de la credinţă şi şi-au provocat multe chinuri.

Fidelitatea lui Timotéi faţă de credinţă

11 Dar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de acestea! Urmăreşte dreptatea, evlavia, credinţa, iubirea, statornicia, blândeţea! 12 Luptă lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa cea veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat o bună mărturie înaintea multor martori! 13 Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu care dă viaţă tuturor şi înaintea lui Cristos Isus, care a dat mărturia cea bună în faţa lui Pónţiu Pilát: 14 păzeşte porunca fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Cristos 15 pe care, la timpul potrivit, o va face cunoscută fericitul şi unicul Stăpânitor, Regele regilor şi Domnul domnilor, 16 singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de nepătruns, pe care niciun om nu l-a văzut şi nici nu va putea să-l vadă, căruia să-i fie cinste şi putere veşnică! Amin!

Utilizarea corectă a bunurilor

17 Porunceşte-le celor bogaţi în veacul acesta să nu se mândrească şi să nu-şi pună speranţa într-o bogăţie nestatornică, ci în Dumnezeu, care ne dăruieşte toate din abundenţă ca să ne bucurăm de ele, 18 să facă bine, să se îmbogăţească în fapte bune, să fie darnici, să împartă cu ceilalţi, 19 adunându-şi pentru ei o comoară, fonduri sigure pentru viitor, ca să dobândească viaţa cea adevărată!

Salutul final şi binecuvântarea

20 O, Timotéi, păzeşte depozitul care ţi s-a încredinţat, evitând vorbăria deşartă şi împotrivirile aşa numitei „ştiinţe” 21 pe care au profesat-o unii şi au rătăcit de la credinţă!

Harul să fie cu voi!