Capitolul 13

Fiara din mare

1 Şi am văzut o Fiară ridicându-se din mare, având zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece diademe, iar pe capete, nume de blasfemie. 2 Fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului: labele ei erau ca ale ursului, iar gura ei era ca gura leului. Dragonul i-a dat puterea sa, şi tronul său şi o mare autoritate. 3 Unul dintre capetele sale era rănit ca de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Atunci, tot pământul, cuprins de uimire, [s-a dus] după Fiară. 4 Şi au început să se prosterne înaintea dragonului, pentru că a dat autoritate Fiarei, precum şi să se prosterne şi înaintea Fiarei, spunând: „Cine este asemenea Fiarei şi cine poate să se lupte cu ea?”.

5 I s-a dat o gură ca să rostească [vorbe] pline de trufie şi blasfemie şi i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni. 6 Şi-a deschis atunci gura cu blasfemii împotriva lui Dumnezeu şi [a început] să spună blasfemii împotriva numelui său şi a cortului său, împotriva celor care locuiesc în ceruri. 7 Şi i s-a dat [putere] să facă război împotriva sfinţilor şi să-i învingă; i s-a dat autoritate asupra fiecărui trib, popor, limbă şi neam. 8 S-au prosternat înaintea ei toţi locuitorii de pe pământ al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului înjunghiat.

9 Dacă cineva are urechi, să asculte!

10 Cine [trebuie] să meargă la închisoare, la închisoare să meargă;

cine [trebuie] să moară de sabie, de sabie să moară!

În aceasta este răbdarea şi credinţa sfinţilor.

Fiara care se ridică din pământ

11 Şi am văzut o altă Fiară ridicându-se din pământ: avea două coarne ca de miel şi vorbea ca dragonul. 12 Ea foloseşte întreaga autoritate a Fiarei celei dintâi, în faţa ei, şi face ca tot pământul şi toţi locuitorii lui să se prosterne înaintea Fiarei dintâi, căreia i se vindecase rana de moarte. 13 Şi face semne mari: face chiar să cadă foc din cer pe pământ în faţa oamenilor. 14 Şi-i înşală pe locuitorii pământului prin semnele pe care i-a fost dat să le facă înaintea Fiarei, zicându-le celor care locuiesc pe pământ să facă un chip al Fiarei care avea rana [produsă] de sabie şi totuşi trăia. 15 Şi i-a fost dat să dea un duh chipului Fiarei, aşa încât şi chipul Fiarei să vorbească şi să facă în aşa fel încât cei care nu se vor prosterna înaintea chipului Fiarei să fie ucişi. 16 Ea a făcut ca toţi – mici şi mari, bogaţi şi săraci, liberi şi sclavi – să pună un indiciu pe mâna lor dreaptă sau pe frunte, 17 astfel încât nimeni să nu poată vinde sau cumpăra decât dacă are semnul numelui Fiarei sau numărul numelui ei. 18 În aceasta este înţelepciunea: cine are minte să calculeze numărul Fiarei, căci este un număr de om. Numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.