Capitolul 3

Către Biserica din Sárdes

1 Iar îngerului Bisericii din Sárdes scrie-i:

aşa spune cel care are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: „Cunosc faptele tale. Ai un nume că eşti viu, dar tu eşti mort. 2 Fii vigilent! Întăreşte ce a mai rămas şi este gata să moară, căci nu am găsit desăvârşite faptele tale înaintea Dumnezeului meu. 3 Aşadar, adu-ţi aminte cum ai primit şi ai ascultat [cuvântul]! Păstrează-l şi converteşte-te! Dacă nu vei veghea, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti la ce oră voi da peste tine.

4 Ai însă în Sárdes câteva persoane care nu şi-au întinat hainele. Vor umbla cu mine în [haine] albe, căci sunt vrednici.

5 Cel care învinge va fi astfel îmbrăcat în haine albe; eu nu-i voi şterge numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu şi înaintea îngerilor lui.

6 Cine are urechi să asculte ceea ce Duhul spune Bisericilor!”

Către Biserica din Filadélfia

7 Iar îngerului Bisericii din Filadélfia scrie-i:

aşa spune Cel Sfânt, cel vrednic de crezare,

cel care are cheia lui Davíd,

care deschide, şi nimeni nu va închide,

care închide, şi nimeni nu deschide:

8 „Cunosc faptele tale. Iată, am lăsat înaintea ta o uşă deschisă şi nimeni nu poate s-o închidă pentru că, deşi ai o putere mică, ai păzit cuvântul meu şi nu mi-ai renegat numele! 9 Iată, ţi-i dau pe unii din sinagoga Satanei, care se numesc pe sine iudei, şi nu sunt, ci mint! Iată, îi voi face să vină, să se prosterne înaintea ta şi vor recunoaşte că eu te-am iubit! 10 Pentru că ai păzit cuvântul meu cu statornicie, şi eu te voi păzi de ora încercării care trebuie să vină peste toată lumea, ca să-i pună la încercare pe toţi cei care locuiesc pe pământ! 11 Eu vin curând. Ţine ceea ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia coroana!

12 Pe cel care învinge îl voi pune drept o coloană în templul Dumnezeului meu şi nu va mai ieşi din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu şi numele cetăţii Dumnezeului meu, al noului Ierusalím, care coboară din cer de la Dumnezeul meu, şi numele meu cel nou.

13 Cine are urechi să asculte ceea ce Duhul spune Bisericilor!”

Către Biserica din Laodicéea

14 Iar îngerului Bisericii din Laodicéea scrie-i:

aşa spune cel care este Amin, martorul credincios şi vrednic de crezare, începutul creaţiei lui Dumnezeu: 15 cunosc faptele tale, că nu eşti nici rece, nici cald. O, de ai fi sau rece, sau cald! 16 Dar pentru că eşti astfel, căldicel, nici cald, nici rece, am să te vărs din gura mea. 17 Pentru că spui: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu am nevoie de nimic”, dar nu ştii că tu eşti mizerabil, vrednic de milă, sărac, orb şi gol.18 Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur purificat în foc, ca să te îmbogăţeşti; haine albe, ca să te îmbraci şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale, şi alifie, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. 19 Pe cei pe care îi iubesc, eu îi dojenesc şi îi educ. Fii deci zelos şi converteşte-te! 20 Iată, eu stau la uşă şi bat! Dacă cineva ascultă glasul meu şi-mi deschide uşa, voi intra la el şi voi sta la masă cu el şi el cu mine.

21 Pe cel care învinge îl voi face să stea împreună cu mine pe tronul meu, aşa cum şi eu am învins şi stau cu Tatăl meu pe tronul lui.

22 Cine are urechi să asculte ceea ce Duhul spune Bisericilor!”