Cuvânt înainte

În Cărţile Sfinte, Tatăl care este în ceruri iese cu multă iubire în întâmpinarea fiilor săi şi vorbeşte cu ei;
în Cuvântul lui Dumnezeu se află atâta putere şi tărie, încât el constituie, pentru Biserică,
sprijin şi forţă iar pentru fiii Bisericii, tăria credinţei, hrană a sufletului,
izvor curat şi nesecat al vieţii spirituale. (Dei Verbum, 21).

I-a plăcut lui Dumnezeu, în bunătatea şi înţelepciunea sa, să se dezvăluie şi să facă cunoscut oamenilor misterul voinţei sale. Însă profunzimea adevărului dezvăluit prin revelaţie, atât despre Dumnezeu, cât şi despre mântuirea omului, străluceşte pe deplin în Cristos, care este mijlocitorul şi, în acelaşi timp, plinătatea întregii revelaţii (cf. Dei Verbum, 2). După ce în trecut a vorbit în multe rânduri şi în multe moduri părinţilor noştri prin profeţi, Dumnezeu, în aceste zile din urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul, pe care l-a pus moştenitor a toate, prin care a făcut şi veacurile. Acesta, fiind strălucirea gloriei şi chipul fiinţei sale şi ţinând toate prin cuvântul puterii sale, după ce a săvârşit purificarea păcatelor, s-a aşezat la dreapta maiestăţii, în ceruri (Evr 1,1-3).
Ţinând cont, aşadar, că Sfintele Scripturi cuprind cuvântul lui Dumnezeu şi, pentru că sunt inspirate, sunt într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu şi că slujirea cuvântului, adică activitatea pastorală, cateheza şi toată formarea creştină primeşte din cuvântul Scripturii o hrană sănătoasă şi o putere sfântă (cf. Dei Verbum, 24), toţi predecesorii mei şi toţi păstorii acestui popor credincios s-au străduit să le deschidă oamenilor de bunăvoinţă accesul spre acest tezaur de viaţă.
Suntem fericiţi că în sfârşit, prin grija şi efortul unui grup de preoţi din Seminarul nostru din Iaşi, plini de iubire pentru Textul Sfânt, şi după o muncă de mai mulţi ani, reuşim să le oferim tuturor doritorilor de lumină o traducere integrală a cărţilor Bibliei după textele originale.
În centrul acestei ediţii se află Cuvântul lui Dumnezeu. Întrucât el s-a întrupat, pentru o înţelegere mai profundă a contextului în care a luat forma actuală, a contribuţiei autorilor pe care Duhul Sfânt i-a inspirat şi a semnificaţiei pe care o are dincolo de timpuri, cuvântul este însoţit de un ghid constituit din introduceri la fiecare secţiune a Bibliei şi la fiecare carte, din mici comentarii, titluri explicative şi referinţe marginale, expresie a rezultatelor exegezei contemporane.
Cuvântul însuşi înliterat în cărţile Bibliei se prezintă pe sine ca lumină şi călăuză pe drumul întortochiat şi înceţoşat al vieţii: „Cuvântul tău e făclie pentru paşii mei şi lumină pentru cărările mele (Ps 119,105). Rodul lui este garantat şi bogat, pentru că acţiunea lui este ca aceea a ploii care fecundează pământul şi dă forţă de germinare seminţei: Căci aşa cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri şi nu se întorc acolo fără să ude pământul şi să-l facă să rodească, să încolţească şi să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui care mănâncă, la fel va fi cuvântul meu care a ieşit din gura mea: nu se va întoarce la mine zadarnic, fără să facă ceea ce îmi place şi să aibă succesul pentru care l-am trimis (Is 55,10-11). Când autorul Scrisorii către Evrei a simţit că prima comunitate creştină era ameninţată de ispita periculoasă care l-a lovit pe Israél în pustiul Sínai şi era pe cale de a se descuraja, de a se lăsa cuprinsă de nostalgie şi de inerţie, le aminteşte destinatarilor săi: Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu, plin de putere şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri; el pătrunde până la despărţitura sufletului şi a duhului, a încheieturilor şi a măduvei şi judecă sentimentele şi gândurile inimii. Şi nu este nicio creatură ascunsă înaintea lui, ci toate sunt goale şi descoperite pentru ochii aceluia în faţa căruia [vom da] cont (Evr 4,12-13).
Aşadar, Biblia pe care o punem acum în faţa cititorilor de limba română sperăm să se transforme în făclie, în apa vie care ţâşneşte spre viaţa cea veşnică, în sabia care judecă şi provoacă. Dar amintim un fapt formulat şi justificat în experienţa de veacuri a omenirii: nu este suficient să avem Biblia, trebuie să o şi citim; nu este suficient să o citim, trebuie să o şi înţelegem şi să o medităm; nu este suficient să o înţelegem şi să o medităm, trebuie să o şi trăim.
Cu speranţa că această ediţie a Bibliei va deschide inima multor oameni ca să asculte Cuvântul viu şi dătător de viaţă al lui Dumnezeu şi va favoriza întâlnirea personală cu el, care este iubirea, lumina şi viaţa pentru paşii siguri pe cărările vieţii, le mulţumim celor care au lucrat cu mult suflet şi pricepere la apariţia ei şi le împărţim tuturor cititorilor binecuvântarea noastră.

Cuvântul tău e făclie pentru paşii mei şi lumină pentru cărările mele
(Ps 119,105)

Iaşi, 25 aprilie 2013,
în sărbătoarea sfântului Marcu, evanghelist

X Petru Gherghel,
episcop de Iaşi