Capitolul 5

V. OSPĂȚUL LUI BALTAZÁR

1 Baltazár, regele, a făcut un ospăţ mare pentru cei o mie de nobili ai săi şi înaintea celor o mie a băut vin. 2 Baltazár, regele, a spus în timp ce degusta vinul să fie aduse vasele din aur şi din argint pe care le luase Nabucodonosór, tatăl său, din templul de la Ierusalím, ca să bea din ele regele, nobilii săi, soţiile şi concubinele sale. 3 Atunci au adus vasele din aur, cele luate din templul casei Domnului care era în Ierusalím, şi au băut din ele regele, nobilii săi, soţiile şi concubinele sale. 4 Au băut vin şi i-au lăudat pe dumnezeii din aur, din argint, din bronz, din fier, din lemn şi din piatră. 5 În acea clipă, s-au arătat degetele unei mâini de om care scriau în faţa candelabrului, pe tencuiala zidului din palatul regelui. Și regele vedea palma mâinii care scria. 6 Atunci, regele s-a schimbat la faţă şi gândurile lui s-au tulburat; încheieturile picioarelor s-au înmuiat şi genunchii se loveau unul de altul. 7 Regele a strigat puternic să fie aduşi ghicitorii, caldéii şi astrologii. Regele a luat cuvântul şi le-a spus înţelepţilor din Babilón: „Oricine va citi scrierea aceasta şi va face cunoscută interpretarea ei va fi îmbrăcat în purpură, i se va pune un lanţ de aur la gât şi va fi al treilea în regat”. 8 Atunci au venit toţi înţelepţii regelui, dar nu au putut să citească scrierea şi nici să facă cunoscută regelui interpretarea ei. 9 Atunci, regele s-a tulburat foarte mult şi s-a schimbat la faţă, iar nobilii lui au înmărmurit. 10 Regina, [auzind] cuvintele regelui şi ale nobililor săi, a venit în încăperea ospăţului, a luat cuvântul şi a zis: „În veci să trăieşti, rege! Să nu se tulbure gândurile tale şi faţa ta să nu se schimbe! 11 Este un om în regatul tău în care este duhul Dumnezeului celui Sfânt; în zilele tatălui tău s-au găsit în el lumină, pricepere şi înţelepciune ca înţelepciunea lui Dumnezeu. Și regele Nabucodonosór, tatăl tău, l-a stabilit mai-mare peste magii, ghicitorii, caldéii şi astrologii tatălui tău, regele. 12 Deoarece s-a găsit în el, în Daniél, un duh deosebit de cunoaştere şi pricepere pentru interpretarea viselor, pentru arătarea celor ascunse şi pentru rezolvarea lucrurilor grele, în el, căruia regele i-a pus numele de Beltşaţár, acum să fie chemat Daniél şi el va face cunoscută interpretarea!”.

13 Atunci, Daniél a fost adus înaintea regelui. Regele a luat cuvântul şi i-a spus lui Daniél: „Tu eşti acel Daniél dintre fiii deportaţilor iudei pe care tatăl meu, regele, i-a făcut să vină din Iudéea? 14 Am auzit despre tine că duhul lui Dumnezeu este în tine şi că s-au găsit în tine lumină, pricepere şi o înţelepciune deosebită. 15 Acum, au fost aduşi înaintea mea înţelepţii şi ghicitorii ca să citească scrierea aceasta şi să-mi facă cunoscută interpretarea ei, dar nu au putut să-mi facă cunoscută interpretarea cuvântului. 16 Eu am auzit despre tine că tu poţi să dai interpretări şi să rezolvi lucrurile grele. Acum, dacă poţi să citeşti scrierea şi să-mi faci cunoscută interpretarea ei, vei fi îmbrăcat în purpură, ţi se va pune un lanţ de aur la gâtul tău şi vei fi al treilea în regat”.

17 Atunci, Daniél a răspuns şi i-a zis regelui: „Darurile tale să rămână ale tale şi răsplata dă-o altcuiva! Dar voi citi regelui scrierea şi-i voi face cunoscută interpretarea ei. 18 Tu, rege, Dumnezeul cel Preaînalt i-a dat lui Nabucodonosór, tatăl tău, domnia, măreţia, puterea şi gloria. 19 Datorită măreţiei pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile şi limbile tremurau şi se înspăimântau înaintea lui. El omora pe cine voia şi lăsa în viaţă pe cine voia; înălţa pe cine voia şi înjosea pe cine voia. 20 Dar când inima i s-a mărit şi duhul i s-a împietrit până la orgoliu, a fost coborât de pe tronul domniei lui şi puterea lui a fost luată de la el. 21 A fost alungat dintre fiii oamenilor şi inima lui a fost ca a animalelor; locuinţa lui a fost cu măgarii sălbatici; îl hrăneau cu iarbă ca pe boi şi trupul lui a fost udat de roua cerului până când a recunoscut că Dumnezeul cel Preaînalt stăpâneşte peste regatele oamenilor şi că stabileşte peste ele pe cine vrea. 22 Dar tu, Baltazár, fiul său, nu ţi-ai înjosit inima, deşi cunoşteai toate acestea. 23 Te-ai ridicat împotriva Dumnezeului cerului. Au adus înaintea ta vasele casei sale şi aţi băut din ele vin tu, nobilii tăi, soţiile şi concubinele tale şi i-aţi lăudat pe zeii din argint şi din aur, din bronz şi din fier, din lemn şi din piatră, care nu văd, nu aud şi nu înţeleg, iar pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta şi ale căruia sunt toate cărările tale nu l-ai preamărit. 24 De aceea, el a trimis palma unei mâini ca să înfăţişeze scrierea aceasta. 25 Aceasta este scrierea care a fost înfăţişată: «Mené, mené, techél ufarsín». 26 Aceasta este interpretarea cuvântului: Mené: Dumnezeu a numărat domnia ta şi i-a pus capăt. 27 Techél: ai fost cântărit în balanţă şi ai fost găsit deficitar. 28 Péras: regatul tău a fost împărţit şi a fost dat mezilor şi perşilor”.

29 Atunci, Baltazár a poruncit ca Daniél să fie îmbrăcat în purpură şi să i se pună un lanţ de aur la gâtul său şi să se dea de ştire că el era al treilea care stăpânea în regat.

30 Și în acea noapte, Baltazár, regele caldéilor, a fost ucis.