Capitolul 7

VII. VISUL LUI DANIÉL: CELE PATRU FIARE

Viziunea fiarelor

1 În primul an al lui Baltazár, regele din Babilón, Daniél a avut un vis şi viziuni când era cu capul în patul lui. Apoi a scris primul vis şi l-a spus în cuvinte. 2 Daniél a luat cuvântul şi a zis: „Priveam, în viziunea mea de noapte, şi, iată, patru vânturi din ceruri agitau Marea cea Mare. 3 Patru fiare mari au ieşit din mare, diferite una de cealaltă.4 Prima era ca un leu şi avea aripi de vultur. Am privit până când i s-au smuls aripile şi a fost ridicată de la pământ. A fost făcută să stea pe picioare ca un om şi i s-a dat o inimă de om. 5 Iată, o altă fiară, a doua, era ca un urs şi s-a ridicat pe o parte. Avea trei coaste în gura ei, între dinţi, şi i s-a zis: «Ridică-te şi mănâncă multă carne!». 6 După aceasta, am privit şi, iată, alta, ca un leopard: avea patru aripi de pasăre pe spatele ei şi fiara avea patru capete! Și i s-a dat stăpânire. 7 După aceasta, am privit în vedeniile mele de noapte şi, iată, o a patra fiară înfricoşătoare, înspăimântătoare şi foarte puternică! Avea dinţi mari de fier, mânca şi sfărâma şi călca în picioare ceea ce rămânea. Era diferită de toate fiarele care fuseseră înaintea ei şi avea zece coarne.

8 Am privit cu atenţie coarnele şi, iată, un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor; trei coarne dintre cele dinainte au fost smulse dinaintea lui. Și, iată, în cornul acesta erau ochi ca ochii de om şi o gură care vorbea mult!

Viziunea bătrânului şi a Fiului Omului

9 Am privit până când

au fost stabilite nişte tronuri

şi un Bătrân s-a aşezat.

Hainele lui erau ca zăpada

şi părul capului său, ca lâna curată.

Tronul lui era flăcări de foc

şi roţile lui, foc arzător.

10 Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea lui.

Mii de mii de mii îi slujeau

şi zeci de mii de zeci de mii

stăteau înaintea lui.

S-a aşezat la judecată

şi cărţile au fost deschise.

11 Atunci, eu priveam din cauza glasului cuvintelor multe pe care le rostea cornul. Am privit până când a fost ucisă fiara şi trupul ei a fost distrus şi dat ca să fie ars în foc. 12 Celorlalte fiare li s-a luat stăpânirea, dar li s-a lungit viaţa şi li s-a dat să fie pentru un [anumit] timp şi un [alt] timp.

13 Priveam în timpul viziunilor mele de noapte

şi, iată, [cineva] ca un Fiu al Omului

venea pe norii cerului!

S-a apropiat de Bătrân

şi a fost adus înaintea lui.

14 Lui i s-au dat stăpânirea, gloria şi domnia

şi toate popoarele, neamurile

şi limbile îl slujesc.

Stăpânirea lui este

o stăpânire veşnică, ce nu va trece,

şi domnia lui nu va fi distrusă.

Interpretarea viziunii

15 Atunci, mie, Daniél, mi s-a tulburat duhul în trupul meu şi vedeniile din capul meu m-au răscolit. 16 M-am apropiat de unul dintre cei care stăteau şi l-am întrebat despre adevărul tuturor acestor [lucruri]. El mi-a vorbit şi mi-a făcut cunoscută interpretarea lucrurilor. 17 «Aceste fiare mari, care sunt patru, înseamnă patru regi care se vor ridica din pământ. 18 Sfinţii Celui Preaînalt vor primi domnia şi vor stăpâni regatul pentru totdeauna şi până în vecii vecilor». 19 Atunci am vrut să cunosc adevărul despre fiara a patra, care era diferită de toate celelalte şi era foarte înspăimântătoare: avea dinţii de fier şi unghiile de bronz, mânca, sfărâma şi călca în picioare ce rămânea; 20 ca şi despre cele zece coarne care erau pe capul ei şi despre celălat [corn] care a ieşit şi înaintea căruia au căzut trei [coarne]; despre cornul acesta care avea ochi pe el şi o gură care vorbea mult şi a cărui înfăţişare era mai mare decât a celorlalte [coarne]. 21 Priveam şi cornul acesta a făcut război cu sfinţii şi a fost mai puternic decât ei; 22 [toate] până când va veni Bătrânul şi se va aşeza la judecată pentru cei sfinţi ai Celui Preaînalt. Va veni timpul când sfinţii vor lua în stăpânire domnia. 23 Aşa mi-a vorbit:

«A patra fiară înseamnă

o a patra domnie care va fi pe pământ.

Va fi diferită de toate domniile,

va devora tot pământul,

îl va călca [în picioare] şi-l va zdrobi.

24 Iar cele zece coarne înseamnă

că din această domnie se vor ridica zece regi

şi după ei se va ridica un altul,

care va fi diferit de cei dinaintea lui

şi va supune trei regi.

25 El va rosti cuvinte

împotriva Celui Preaînalt

şi-i va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt.

Va căuta să schimbe timpurile şi legea.

Ei vor fi daţi în mâna lui până la un timp,

timpuri şi jumătate de timp.

26 Apoi se va aşeza la judecată

şi i se va lua stăpânirea, pentru a fi distrus

şi nimicit până la sfârşit.

27 Domnia, stăpânirea

şi măreţia domniilor

de sub toate cerurile vor fi date

poporului sfinţilor Celui Preaînalt.

Domnia lui este o domnie veşnică

şi toate stăpânirile îi vor sluji

şi-l vor asculta»”.

28 Aici este sfârşitul cuvintelor.

Pe mine, Daniél, gândurile mele m-au tulburat foarte mult şi m-am schimbat la faţă, dar am păstrat cuvintele în inima mea.