Capitolul 10

Reînnoirea alianţei

1 În acel timp, Domnul mi-a zis: «Ciopleşte două table de piatră ca cele dintâi şi urcă la mine, pe munte! Fă-ţi şi o arcă din lemn! 2 Eu voi scrie pe table cuvintele care erau pe tablele dintâi pe care le-ai sfărâmat; şi tu să le pui în arcă!». 3 Am făcut o arcă din lemn de salcâm, am cioplit două table de piatră ca cele dintâi şi am urcat pe munte. Cele două table erau în mâna mea. 4 [Domnul] a scris pe table ceea ce fusese scris înainte, adică cele zece cuvinte pe care vi le-a spus Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării, şi Domnul mi le-a dat mie. 5 Apoi m-am întors şi am coborât de pe munte şi am pus tablele în arca pe care o făcusem. Ele sunt acolo, după cum mi-a poruncit Domnul.

6 Fiii lui Israél au plecat din Beerót-Bené-Iaacán la Moserá. Acolo a murit Áaron  şi a fost îngropat. În locul lui a devenit preot Eleazár, fiul lui. 7 De acolo au plecat la Gudgóda, iar de la Gudgóda la Iotbatá, ţinutul izvoarelor de apă. 8 În acel timp, Domnul a pus deoparte tribul lui Lévi să poarte arca alianţei Domnului, să stea înaintea Domnului ca să-i slujească şi să binecuvânteze în numele lui până în ziua aceasta. 9 De aceea Lévi nu are nici parte, nici moştenire cu fraţii lui. Domnul este moştenirea lui, aşa cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău.

10 Eu am stat pe munte, ca prima dată, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. Domnul m-a ascultat şi de data aceasta şi Domnul n-a [mai] voit să vă nimicească. 11 Domnul mi-a zis: «Ridică-te, mergi şi pleacă înaintea poporului ca să intre şi să ia în stăpânire ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da!».

Circumcizia inimii

12 Acum, Israél, ce [altceva] cere Domnul Dumnezeul tău de la tine, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe toate căile lui, să-l iubeşti şi să-l slujeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, 13 să păzeşti poruncile Domnului şi hotărârile lui pe care ţi le poruncesc eu astăzi ca să-ţi fie bine?

14 Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile şi cerurile cerurilor, pământul şi tot ce este pe el! 15 Numai pe părinţii tăi i-a plăcut Domnului să-i iubească şi a ales descendenţa lor după ei – pe voi – dintre toate popoarele, aşa cum este astăzi. 16 Tăiaţi-vă inima împrejur şi nu fiţi încăpăţânaţi! 17 Pentru că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul domnilor, Dumnezeu mare, puternic şi înfricoşător, care nu face părtinire şi nu primeşte daruri, 18 care face dreptate orfanului şi văduvei, care-l iubeşte pe străin, dându-i hrană şi îmbrăcăminte. 19 Să-i iubiţi pe străini căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului! 20 Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-l slujeşti, să te alipeşti de el şi pe numele lui să juri! 21 El este lauda ta şi el este Dumnezeul tău. El a făcut cu tine aceste lucruri mari şi înfricoşătoare pe care le-au văzut ochii tăi. 22 Părinţii tăi au coborât în Egipt cu şaptezeci de suflete; acum, Domnul Dumnezeul tău a făcut din tine o mulţime ca stelele cerului.