Capitolul 13

Pedepsirea celor ce îndeamnă la idolatrie

1 Aveţi grijă să împliniţi toate cuvintele pe care vi le poruncesc! Să nu adăugaţi şi să nu scoateţi [nimic] din ele!

2 Dacă se ridică în mijlocul tău un profet sau un visător şi îţi va da un semn sau o minune 3 şi se va împlini semnul sau minunea despre care ţi-a vorbit el, zicând: «Să mergem după alţi dumnezei – pe care nu-i cunoşti – şi să-i slujim», 4 să nu asculţi de cuvintele acelui profet sau ale acelui visător, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să ştie dacă îl iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru! 5 Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru şi de el să vă temeţi; să păziţi poruncile şi să ascultaţi de glasul lui; să-l slujiţi pe el şi de el să vă alipiţi! 6 Profetul acela sau visătorul acela să fie dat la moarte, pentru că a vorbit ca să vă abată de la Domnul Dumnezeul vostru, care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a răscumpărat din casa sclaviei, şi ca să vă îndepărteze de pe calea pe care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să mergi. Să nimiceşti prin foc răul din mijlocul tău!

7 Dacă fratele tău, fiul mamei tale sau fiul tău sau fiica ta sau soţia care e la sânul tău sau prietenul tău, care este pentru tine ca sufletul tău, te îndeamnă în taină, zicând: «Să mergem şi să slujim altor dumnezei!» pe care nu-i cunoaşteţi nici tu, nici părinţii tăi, 8 dintre dumnezeii popoarelor care vă înconjoară, aproape sau departe de tine, de la un capăt la altul al pământului, 9 să nu-l accepţi şi să nu-l asculţi; ochiul tău să nu-l cruţe, nici să nu-ţi fie milă de el şi nici să nu-l ascunzi, 10 ci să-l ucizi! Mâna ta să fie prima împotriva lui ca să-l ucizi, apoi mâna întregului popor! 11 Să-l ucizi cu pietre şi să moară, pentru că a căutat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei! 12 Tot Israélul să audă şi să se teamă, ca să nu mai facă un astfel de lucru rău în mijlocul tău!

13 Dacă vei auzi zicându-se într-una din cetăţile tale, pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău ca să locuieşti acolo: 14 «Au ieşit nişte oameni nelegiuiţi din mijlocul tău ca să-i abată pe locuitorii cetăţilor, zicând: ‹Să mergem şi să slujim altor dumnezei› pe care nu-i cunoaşteţi!», 15 să cauţi, să cercetezi şi să întrebi cu de-amănuntul: dacă este adevărat, lucru întemeiat, dacă acest lucru abominábil s-a întâmplat în mijlocul tău, 16 atunci să treci prin ascuţişul sabiei pe locuitorii din cetatea aceea, distrugând-o pe ea şi tot ceea ce este în ea, şi să treci prin ascuţişul sabiei animalele din ea! 17 Să aduni toată prada în mijlocul pieţei şi să arzi în foc cetatea şi toată prada ei în întregime înaintea Domnului Dumnezeului tău! Să rămână o movilă pentru totdeauna şi să nu se mai construiască [niciodată]! 18 Să nu se lipească nimic de mâna ta din ceea ce trebuie dat nimicirii, ca Domnul să nu-şi întoarcă furia mâniei sale, ci să-ţi arate milă şi să se îndure de tine, să te înmulţească, aşa cum a jurat părinţilor tăi, 19 numai să asculţi de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind toate poruncile lui pe care eu ţi le dau astăzi şi să faci ce este drept înaintea Domnului Dumnezeului tău.