Capitolul 15

Anul sabátic

1 La fiecare şapte ani, să anulezi datoriile! 2 Aceasta este modalitatea anulării datoriilor: oricine a făcut un împrumut să ierte împrumutul făcut aproapelui său; să nu-l silească pe aproapele sau pe fratele său, căci s-a proclamat anularea datoriilor pentru Domnul. 3 Vei putea să-l sileşti pe străin; dar ceea ce ai la fratele tău, să ierţi! 4 Numai aşa nu va mai fi la tine sărac, căci Domnul te va binecuvânta în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău ca moştenire, ca s-o iei în stăpânire. 5 Numai să asculţi de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să păzeşti şi să împlineşti toate aceste porunci pe care ţi le dau eu astăzi! 6 Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, după cum ţi-a spus, aşa încât vei da cu împrumut multor popoare, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele; vei stăpâni peste multe popoare, iar ele nu vor stăpâni peste tine.

7 Dacă va fi la tine vreun sărac dintre fraţii tăi, înăuntrul porţilor tale, în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ţi împietreşti inima şi să nu-ţi închizi mâna înaintea fratelui tău sărac! 8 Ci să-i deschizi mâna şi să-l împrumuţi cu oricât i-ar trebui pentru nevoia pe care o are! 9 Ai grijă să nu intre în inima ta ceva nelegiuit şi să spui: «se apropie anul al şaptelea, anul anulării datoriilor», şi ochiul tău să devină rău împotriva fratelui tău sărac şi să nu-i dai şi el să strige împotriva ta la Domnul: va fi păcat asupra ta! 10 Ci să-i dai fără să fie ceva rău în inima ta; căci pentru lucrul acesta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările tale şi în orice lucru peste care îţi vei întinde mâna. 11 Căci nu va lipsi cel sărac din ţară. De aceea îţi poruncesc eu, zicând: «deschideţi mâna faţă de fratele tău, faţă de cel nevoiaş şi faţă de cel sărac care este în ţara ta».

Sclavii

12 Dacă ţi se vinde unul dintre fraţii tăi, evreu sau evreică, să-ţi slujească timp de şase ani. Dar în anul al şaptelea să-i dai drumul de la tine liber. 13 Şi când îi vei da drumul liber de la tine, să nu-l trimiţi cu mâna goală, 14 ci să-i dai daruri din turma ta, din aria ta, din teascul tău, după cum te-a binecuvântat Domnul Dumnezeul tău! 15 Adu-ţi aminte că ai fost sclav în ţara Egiptului şi că te-a răscumpărat Domnul Dumnezeul tău! De aceea îţi poruncesc acest lucru astăzi.

16 Dar dacă el îţi va zice: «Nu vreau să ies de la tine», pentru că te iubeşte pe tine şi casa ta şi se simte bine la tine, 17 atunci să iei o andrea şi să-i găureşti urechea la uşă şi să-ţi fie sclav pentru totdeauna! Tot aşa să faci şi cu sclava ta! 18 Să nu-ţi pară rău când îl vei lăsa să plece liber de la tine, căci slujindu-ţi şase ani ţi-a fost dublul muncii unui slujitor plătit! Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot ceea ce vei face.

Întâii născuţi

19 Orice întâi născut de parte bărbătească ce se naşte în cireada ta, în turma ta, să-l consacri Domnului Dumnezeului tău! Să nu munceşti cu întâiul născut al vacii tale, nici să nu-l tunzi pe întâiul născut al turmei tale! 20 Ci să-l mâncaţi în fiecare an tu şi familia ta înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege Domnul! 21 Dacă are vreo meteahnă, dacă este şchiop sau orb sau are vreo altă meteahnă, să nu-l jertfeşti Domnului Dumnezeului tău! 22 Să-l mănânci înăuntrul porţilor tale! Cel impur şi cel curat [pot să mănânce din el] împreună, ca din căprioară şi din cerb. 23 Dar sângele să nu-l mănânci, ci să-l verşi pe pământ ca pe apă!