Capitolul 16

Sărbătorile

a) Paştele

1 Păzeşte luna Abíb şi celebrează Paştele pentru Domnul Dumnezeul tău! Căci în luna Abíb te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt, noaptea. 2 Să jertfeşti Paştele pentru Domnul Dumnezeul tău, din oi şi boi, în locul pe care-l va alege Domnul ca să-şi stabilească numele acolo! 3 Să nu mănânci cu aluat! Timp de şapte zile să mănânci ázime – pâinea întristării – pentru că ai ieşit în grabă din ţara Egiptului! Aşa îţi vei aduce aminte de ziua ieşirii tale din ţara Egiptului în toate zilele vieţii tale. 4 Să nu se vadă aluat la tine, între toate hotarele tale, timp de şapte zile! Să nu rămână din carnea pe care ai jertfit-o în seara primei zile până dimineaţa! 5 Nu poţi jertfi Paştele în orice loc dinăuntrul porţilor tale pe care ţi-l dă Domnul Dumnezeul tău. 6 Ci în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-şi stabilească numele, acolo să jertfeşti Paştele, seara, la apusul soarelui, la timpul stabilit pentru ieşirea ta din Egipt! 7 Să pregăteşti şi să mănânci în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. Să te întorci dimineaţa şi să mergi la corturile tale! 8 Timp de şase zile să mănânci ázime şi în a şaptea zi să fie o adunare sfântă pentru Domnul Dumnezeul tău! Să nu faci [nicio] lucrare!

b) Sărbătoarea Săptămânilor

9 Să numeri şapte săptămâni; de când vei începe seceratul grâului, să începi să numeri şapte săptămâni! 10 Să celebrezi Sărbătoarea Săptămânilor pentru Domnul Dumnezeul tău şi să dai de bunăvoie, după dărnicia mâinii tale, după cum te-a binecuvântat Domnul Dumnezeul tău! 11 Să vă bucuraţi înaintea Domnului Dumnezeului tău tu, fiul tău, fiica ta, slujitorul tău şi slujitoarea ta, levítul care este înăuntrul porţilor tale, străinul, orfanul şi văduva care sunt în mijlocul tău, în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-şi stabilească numele acolo! 12 Adu-ţi aminte că ai fost sclav în Egipt: să păzeşti şi să împlineşti hotărârile acestea!

c) Sărbătoarea Corturilor

13 Să celebrezi Sărbătoarea Corturilor timp de şapte zile, după ce îţi vei aduna [roadele] din aria ta şi din teascul tău! 14 Să vă bucuraţi la sărbătoare tu, fiul tău şi fiica ta, slujitorul tău şi slujitoarea ta, levítul, străinul, orfanul şi văduva care sunt înăuntrul porţilor tale! 15 Să faci sărbătoare timp de şapte zile pentru Domnul Dumnezeul tău în locul pe care-l va alege Domnul! Căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate roadele tale şi în orice lucrare a mâinilor tale. De aceea să fii vesel.

16 De trei ori pe an, toţi bărbaţii să se înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege: la Sărbătoarea Ázimelor, la Sărbătoarea Săptămânilor şi la Sărbătoarea Corturilor! Şi să nu se înfăţişeze înaintea Domnului cu mâinile goale: 17 fiecare [să dea] ce va putea, după binecuvântarea pe care ţi-o va da Domnul Dumnezeul tău!

Reguli pentru judecători

18 Să pui judecători şi scribi înăuntrul porţilor tale în orice loc pe care ţi-l dă Domnul Dumnezeul tău, după triburile tale, ca să judece poporul cu o judecată dreaptă! 19 Să nu viciezi, să nu fii părtinitor, să nu primeşti daruri, căci darul orbeşte ochii înţelepţilor şi perverteşte cuvintele drepţilor! 20 Dreptatea, numai dreptatea să o cauţi, ca să trăieşti şi să iei în stăpânire ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău!

Practici cultuale interzise

21 Să nu plantezi pentru tine niciun copac ca stelă lângă altarul Domnului Dumnezeului tău pe care ţi l-ai făcut! 22 Să nu ridici stâlpi pe care Domnul Dumnezeul tău îi urăşte!