Capitolul 19

Cetăţile de refugiu

1 Când Domnul Dumnezeul tău va nimici toate popoarele a căror ţară ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău şi când vei lua în stăpânire şi vei locui în cetăţile şi casele lor, 2 să alegi trei cetăţi în mijlocul ţării pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău ca să o iei în stăpânire! 3 Să pregăteşti drumuri şi să împarţi în trei hotarul ţării pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă ca moştenire, ca să poată fugi acolo orice ucigaş! 4 Aceasta este rânduiala pentru ucigaşul care fuge acolo ca să trăiască în cazul în care îl loveşte pe aproapele lui fără voie şi fără să-l fi urât mai înainte.

5 Atunci când merge cineva cu aproapele său în pădure să taie lemne şi mâna sa dă o lovitură cu securea ca să taie lemnul şi lama iese din coadă şi-l loveşte pe aproapele său şi acesta moare, să fugă într-una dintre aceste cetăţi şi să trăiască! 6 Ca nu cumva răzbunătorul sângelui să-l urmărească pe ucigaş – în timp ce inima îi este cuprinsă de mânie – şi să-l ajungă, pentru că drumul este prea lung, şi să-l lovească de moarte fără să fi fost condamnat încă la moarte, pentru că nu-l urâse mai înainte.

7 De aceea îţi poruncesc: «Alege-ţi trei cetăţi!». 8 Când Domnul Dumnezeul tău îţi va lărgi hotarele – după cum a jurat părinţilor tăi – şi-ţi va da toată ţara despre care a spus că le-o va da părinţilor tăi, 9 dacă vei avea grijă să împlineşti toate aceste porunci pe care ţi le dau eu astăzi, iubindu-l pe Domnul Dumnezeul tău şi umblând pe toate căile lui în toate zilele, atunci să adaugi alte trei cetăţi la acestea trei, 10 pentru ca să nu fie vărsat sânge nevinovat în mijlocul ţării pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău ca moştenire şi să nu fie sânge asupra ta.

11 Dar dacă cineva îl urăşte pe aproapele său şi-i întinde cursă, se ridică asupra lui şi îl loveşte şi acesta moare şi dacă fuge într-una dintre aceste cetăţi, 12 bătrânii din cetatea lui să trimită să-l ia şi să-l dea în mâinile răzbunătorului sângelui şi să moară! 13 Ochiul tău să nu aibă milă de el! Să cureţi sângele nevinovat din Israél şi-ţi va fi bine!

Hotarele

14 Să nu muţi hotarele aproapelui tău pe care le-au pus strămoşii tăi în moştenirea ta pe care ai primit-o, în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău ca s-o iei în stăpânire!

Martorii

15 Să nu se ridice un singur martor împotriva cuiva cât priveşte orice vinovăţie, orice păcat sau greşeală pe care ar fi comis-o! Ci numai pentru mărturia a doi sau trei martori poate sta [în picioare] un caz.

16 Când se ridică un martor mincinos împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo abatere, 17 să stea cei doi oameni între care este neînţelegerea în faţa Domnului, a preoţilor şi a judecătorilor care sunt în acele zile! 18 Judecătorii să cerceteze cu de-amănuntul! Dacă martorul este un martor fals şi a dat mărturie împotriva fratelui său, 19 să-i faceţi aşa cum se gândise să-i facă fratelui său! Să nimiceşti răul din mijlocul tău! 20 Cei care rămân să audă şi să se teamă să mai facă un astfel de lucru rău în mijlocul tău!

Legea Taliónului

21 Ochiul tău să nu aibă milă: suflet pentru suflet, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior!