Capitolul 21

Ispăşirea unui omor al cărui ucigaş este necunoscut

1 Dacă s-ar găsi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ca să-l iei în stăpânire un cadavru căzut pe câmp, fără să se ştie cine l-a lovit, 2 să iasă bătrânii tăi şi judecătorii tăi să se ducă să măsoare [distanţa] până la cetăţile care sunt în preajma cadavrului! 3 Din cetatea care este cea mai apropiată de cadavru, bătrânii acelei cetăţi să ia o juncă cu care încă nu s-a muncit şi care nu a fost pusă la jug! 4 Să ducă junca aceea într-o vale cu apă curgătoare unde încă nu s-a arat şi nu s-a semănat şi să frângă gâtul juncii acolo, în vale! 5 Să se apropie preoţii, fiii lui Lévi, căci pe ei i-a ales Domnul Dumnezeul tău ca să-l slujească şi să binecuvânteze în numele Domnului, şi după cuvântul lor să se decidă orice neînţelegere şi orice lovitură! 6 Toţi bătrânii acelei cetăţi care s-au apropiat de cadavru să-şi spele mâinile deasupra juncii căreia i s-a frânt gâtul în vale 7 şi să zică: «mâinile noastre nu au vărsat sângele acesta şi ochii noştri nu au văzut! 8 Iartă, Doamne, poporul tău, Israél, pe care l-ai răscumpărat; nu pune sângele nevinovat în mijlocul poporului tău, Israél!». Şi sângele va fi ispăşit. 9 Să cureţi din mijlocul tău sângele nevinovat, făcând ce este drept înaintea Domnului!

Femeile prizoniere

10 Când mergi la război împotriva duşmanilor tăi şi Domnul Dumnezeul tău îi dă în mâinile tale şi iei prizonieri dintre ei, 11 dacă vei vedea printre prizoniere o femeie frumoasă la chip şi dacă te vei ataşa de ea, voind să o iei de soţie, 12 să o aduci înăuntrul casei tale! Ea să-şi radă capul şi să-şi taie unghiile, 13 să-şi dezbrace hainele de prizonieră şi să locuiască în casa ta! Să-şi plângă tatăl şi mama timp de o lună de zile! După aceea să intri la ea şi să-i fii soţ şi ea să-ţi fie soţie! 14 Dacă nu-ţi va mai plăcea, s-o laşi să plece după voinţa ei; nu vei putea s-o vinzi pe argint, nici să te porţi cu ea ca şi cu o sclavă pentru că ai umilit-o.

Dreptul de întâi născut

15 Dacă un om are două soţii, una pe care o iubeşte şi una pe care o urăşte, dacă cea iubită şi cea mai puţin iubită îi nasc copii şi primul născut este al celei pe care n-o iubeşte, 16 când îşi va împărţi ca moştenire fiilor săi ceea ce are, nu va putea să-l facă întâi născut pe fiul celei iubite înaintea fiului celei mai puţin iubite, care este întâiul născut, 17 ci să-l recunoască de întâi născut pe fiul aceleia mai puţin iubite şi să-i dea o parte dublă din tot ce este al său, pentru că este primul rod al puterii sale şi lui i se cuvine dreptul întâiului născut.

Copiii neascultători

18 Dacă un om are un fiu neascultător şi nesupus, care nu ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei sale, iar ei îl dojenesc, dar el nu-i ascultă, 19 să-l ia tatăl şi mama lui şi să-l ducă la bătrânii cetăţii lui şi la poarta unde stau ei! 20 Să spună bătrânilor cetăţii: «Fiul nostru este neascultător şi nesupus, nu ascultă de glasul nostru şi este lacom şi beţiv»! 21 Toţi oamenii din cetatea lui să-l bată cu pietre şi să moară! Să nimiceşti răul din mijlocul tău! Tot Israélul să audă şi să se teamă!

Despre cei spânzuraţi

22 Dacă un om comite un păcat vrednic de moarte şi este omorât, spânzurat de un lemn, 23 să nu rămână noaptea cadavrul lui pe lemn şi să-l îngropi în aceeaşi zi, căci cel spânzurat este blestemul lui Dumnezeu! Să nu întinezi pământul tău pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă ca moştenire!