Capitolul 22

Animalele şi lucrurile rătăcite

1 Dacă vezi boul fratelui tău sau oaia lui rătăcind, să nu te ascunzi de ele, ci să le duci înapoi la fratele tău! 2 Dacă fratele tău nu este aproape de tine şi nu-l cunoşti, să le aduci în casa ta şi să rămână cu tine până când fratele tău le va căuta şi atunci să i le dai înapoi!

3 Tot aşa să faci şi cu măgarul lui, tot aşa să faci şi cu haina lui şi tot aşa să faci cu orice lucru pierdut de fratele tău şi găsit de tine: nu vei putea să le ocoleşti.

4 Dacă vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzuţi pe drum, să nu-i ocoleşti, ci să-i ridici împreună cu el!

Interzicerea travestiului

5 Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească şi bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeieşti; căci oricine face lucrurile acestea este abominábil înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Pasărea deasupra cuibului

6 Dacă întâlneşti pe drum un cuib de pasăre, într-un copac sau pe pământ, cu pui sau ouă şi mama lor şezând peste pui sau peste ouă, să nu iei mama care este peste puii ei, 7 ci să dai drumul mamei şi să nu iei decât puii, ca să-ţi fie bine şi să ţi se lungească zilele!

Siguranţa casei

8 Când zideşti o casă nouă, să-ţi faci o apărătoare la acoperiş ca să nu atragi sânge peste casa ta dacă ar cădea cineva de acolo!

Amestecarea seminţelor şi ţesăturilor

9 Să nu semeni în via ta două feluri de seminţe, ca să nu fie profanată toată sămânţa pe care ai semănat-o şi rodul viei!

10 Să nu ari cu un bou

şi cu un măgar împreună!

11 Să nu îmbraci o haină din stofă de lână şi de in [ţesute] împreună!

12 Să faci ciucuri la cele patru colţuri ale îmbrăcămintei tale cu care te acoperi!

Atentate la reputaţia unei tinere

13 Dacă un om îşi ia soţie, intră la ea şi [apoi] o urăşte 14 şi o învinuieşte de lucruri ruşinoase şi-i scoate nume rău, spunând: «am luat femeia aceasta, m-am apropiat de ea şi nu am găsit-o fecioară», 15 atunci tatăl tinerei şi mama ei să ia semnele fecioriei tinerei şi să le aducă înaintea bătrânilor cetăţii, la poartă! 16 Tatăl fetei să spună bătrânilor: «Am dat-o pe fiica mea omului acestuia ca soţie, dar el a urât-o; 17 şi, iată, el o învinuieşte de lucruri ruşinoase, spunând: ‹Nu am găsit la fiica ta semnele fecioriei›; dar acestea sunt semnele fecioriei fiicei mele». Ei să întindă pânza în faţa bătrânilor cetăţii! 18 Bătrânii cetăţii aceleia să-l ia pe omul [acela] şi să-l pedepsească! 19 Să-i dea o amendă de o sută de arginţi şi să-i dea tatălui fetei, pentru că a scos nume rău unei fecioare din Israél: să-i fie soţie şi nu va putea să o repudieze în toate zilele lui!

20 Dar dacă învinuirea este adevărată şi nu au găsit la ea semnele fecioriei, 21 să fie scoasă tânăra la intrarea casei tatălui ei şi oamenii cetăţii s-o bată cu pietre şi să moară, pentru că a săvârşit o faptă de ocară în Israél, profanând casa tatălui ei! Să nimiceşti răul din mijlocul tău!

Pedeapsă pentru adulter

22 Dacă se găseşte un bărbat culcat cu o femeie căsătorită, să moară amândoi: şi bărbatul care s-a culcat cu femeia, şi femeia! Să nimiceşti răul din Israél! 23 Dacă o fecioară este logodită şi o întâlneşte un om în cetate şi se culcă cu ea, 24 să-i scoateţi pe amândoi la poarta cetăţii aceleia şi să-i bateţi cu pietre şi să moară: pe tânără pentru că nu a strigat în cetate şi pe bărbat pentru că a necinstit femeia aproapelui său! Să nimiceşti răul din mijlocul tău! 25 Dar dacă un bărbat întâlneşte în câmp o fată logodită, o forţează şi se culcă cu ea, să moară numai bărbatul care s-a culcat cu ea! 26 Tinerei să nu-i faci nimic! Tânăra nu are niciun păcat vrednic de moarte, căci e ca şi cum cineva s-ar ridica împotriva aproapelui său şi l-ar ucide, tot la fel este şi lucrul acesta. 27 Întrucât fata logodită a fost găsită pe câmp, a strigat, dar nu a fost cine să o salveze.

28 Dacă un bărbat întâlneşte o fecioară care nu este logodită, o obligă şi se culcă cu ea şi sunt descoperiţi, 29 bărbatul care s-a culcat cu ea să-i dea tatălui tinerei cincizeci de arginţi şi ea să-i fie soţie pentru că a necinstit-o; nu va putea să o repudieze în toate zilele lui.