Capitolul 30

Convertire şi mântuire

1 Când vor veni peste tine toate aceste lucruri, binecuvântarea şi blestemul pe care le pun înaintea ta, să le păstrezi în inima ta printre toate popoarele la care te va împrăştia Domnul Dumnezeul tău! 2 Întoarce-te la Domnul Dumnezeul tău şi ascultă glasul lui după tot ceea ce îţi poruncesc eu astăzi, tu şi fiii tăi, din toată inima ta şi din tot sufletul tău! 3 Domnul Dumnezeul tău îi va întoarce pe captivii tăi şi se va îndura de tine; te va aduna din nou dintre toate popoarele la care Domnul Dumnezeul tău te va fi împrăştiat. 4 Chiar dacă ai fi împrăştiat până la marginea cerului, de acolo te va aduna Domnul Dumnezeul tău şi de acolo te va lua. 5 Domnul Dumnezeul tău te va aduce în ţara pe care o stăpâneau părinţii tăi şi o vei stăpâni; îţi va face bine şi te va înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi.

6 Domnul Dumnezeul tău va tăia împrejur inima ta şi inima descendenţei tale, ca să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să ai viaţă. 7 Domnul Dumnezeul tău va pune toate aceste blesteme asupra duşmanilor tăi, asupra celor care te urăsc şi care te prigonesc. 8 Iar tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta glasul lui şi vei împlini toate poruncile sale pe care ţi le dau eu astăzi. 9 Domnul Dumnezeul tău te va copleşi cu bunătăţi în tot ceea ce mâna ta va face: în rodul sânului tău, în rodul animalelor tale şi în rodul pământului tău, căci Domnul se va bucura din nou de tine, spre bine, aşa cum s-a bucurat de părinţii tăi, 10 dacă vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău păzind poruncile şi hotărârile lui scrise în cartea aceastei legi, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău.

11 Căci porunca aceasta pe care ţi-o dau eu astăzi nu este prea înaltă pentru tine, nici prea departe de tine; 12 nu este în cer, ca să zici: «Cine se va sui pentru noi în cer să ne-o aducă, să ne-o vestească şi s-o împlinim?»; 13 nici nu este dincolo de mare, ca să zici: «Cine va trece pentru noi dincolo de mare să ne-o aducă, să ne-o vestească şi s-o împlinim?», 14 ci este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti.

Cele două căi

15 Iată, pun astăzi înaintea ta viaţa şi binele, moartea şi răul! 16 Îţi poruncesc astăzi să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, umblând pe căile sale şi păzind poruncile, hotărârile şi judecăţile lui ca să trăieşti, să te înmulţeşti şi să te binecuvânteze Domnul Dumnezeul tău în ţara spre care mergi ca să o iei în stăpânire. 17 Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta şi te vei lăsa amăgit şi te vei prosterna înaintea altor dumnezei şi îi vei sluji, 18 vă mărturisesc astăzi că veţi pieri şi nu veţi avea zile multe în ţara spre care, trecând Iordánul, mergeţi ca s-o luaţi în stăpânire. 19 Aduc ca martori împotriva voastră astăzi cerul şi pământul: am pus înaintea voastră viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa ca să trăieşti tu şi descendenţa ta, 20 iubindu-l pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând glasul lui şi alipindu-te de el! Căci el este viaţa ta şi lungimea zilelor tale, ca să locuieşti pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău l-a jurat lui Abrahám, lui Isáac şi lui Iacób că li-l va da”.