Capitolul 31

V. ULTIMELE ACŢIUNI ŞI MOARTEA LUI MOISE

Iósue, succesorul lui Moise

1 Moise a mers şi a spus aceste cuvinte întregului Israél: 2 „Astăzi eu sunt în vârstă de o sută douăzeci de ani: nu mai pot să ies şi să intru. Domnul mi-a zis: «nu vei trece Iordánul acesta». 3 Domnul Dumnezeul tău va merge înaintea ta, va nimici popoarele acestea dinaintea ta şi tu le vei lua în stăpânire. Iósue va merge înaintea ta, aşa cum a spus Domnul. 4 Domnul le va face cum le-a făcut lui Sihón şi lui Og, regii amoréilor, şi ţării lor pe care i-a nimicit. 5 Domnul le va pune înaintea ta. Să le faceţi după poruncile pe care vi le-am dat. 6 Fiţi tari şi curajoşi! Nu vă temeţi şi nu tremuraţi înaintea lor, căci Domnul Dumnezeul tău merge cu tine: nu te va părăsi şi nu te va abandona”!

7 Moise l-a chemat pe Iósue şi i-a zis în faţa întregului Israél: „Fii tare şi curajos, căci tu vei conduce poporul acesta în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor lor că le-o va da! Tu îi vei face să o moştenească. 8 Domnul însuşi merge înaintea ta, el însuşi este cu tine; nu te va părăsi şi nu te va abandona; nu te teme şi nu te descuraja!”.

Cartea legii

9 Moise a scris legea aceasta şi a dat-o preoţilor, fiii lui Lévi, care poartă arca alianţei Domnului, şi tuturor bătrânilor lui Israél. 10 Moise le-a poruncit: „La fiecare şapte ani, în timpul anului în care se anulează datoriile, la Sărbătoarea Corturilor, 11 când va veni întreg Israélul ca să vadă faţa Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege el, să citeşti legea aceasta înaintea întregului Israél, în auzul lor. 12 Să convoci poporul – bărbaţii, femeile, copiii şi străinul care va fi în interiorul porţilor tale – ca să audă şi să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească şi să împlinească toate cuvintele acestei legi. 13 Copiii, care nu cunosc, să audă şi să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru în toate zilele cât veţi trăi în ţara spre care treceţi Iordánul ca s-o luaţi în stăpânire”.

Dispoziţii din partea Domnului

14 Domnul i-a zis lui Moise: „Iată, se apropie zilele când vei muri! Cheamă-l pe Iósue şi staţi în cortul întâlnirii şi eu îi voi da poruncă!”. Moise şi Iósue s-au dus şi au stat în cortul întâlnirii. 15 Domnul s-a arătat la cort într-un stâlp de nor şi stâlpul de nor a stat la uşa cortului.

16 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Iată, tu vei adormi împreună cu părinţii tăi! Poporul acesta se va ridica şi se va desfrâna după dumnezeii ţării străine în mijlocul căreia merge. Mă va abandona şi va rupe alianţa mea pe care am încheiat-o cu el. 17 În acea zi mânia mea se va aprinde împotriva lor, îi voi abandona şi-mi voi ascunde faţa de la ei şi ei vor fi devoraţi. Îi vor găsi pe ei multe rele şi strâmtorări şi vor spune în ziua aceea: «Oare nu din cauză că nu este Dumnezeul meu în mijlocul meu m-au găsit aceste rele?». 18 Eu îmi voi ascunde faţa în ziua aceea, din cauza a tot răul pe care-l va fi făcut întorcându-se spre alţi dumnezei.

Cântarea alianţei

19 Acum scrieţi pentru voi cântarea aceasta! Fiii lui Israél să o înveţe: pune-o pe buzele lor ca să fie pentru mine cântarea aceasta ca mărturie împotriva fiilor lui Israél! 20 Căci îi voi duce în ţara pe care am jurat-o părinţilor lor, [ţară] în care curge lapte şi miere: vor mânca, se vor sătura şi se vor îngrăşa şi se vor întoarce spre alţi dumnezei şi îi vor sluji. Pe mine mă vor dispreţui şi vor rupe alianţa mea. 21 Când îl vor ajunge multe rele şi strâmtorări, cântarea aceasta va fi mărturie înaintea lor pentru că nu va fi uitată din gura descendenţei lor. Căci eu cunosc gândurile pe care le are el astăzi înainte de a-l duce în ţara pe care le-am jurat-o”. 22 Moise a scris cântarea aceasta în acea zi şi i-a învăţat pe fiii lui Israél [cântarea].

23 [Domnul] i-a poruncit lui Iósue, fiul lui Nun: „Fii tare şi curajos, căci tu îi vei duce pe fiii lui Israél în ţara pe care le-am jurat-o! Eu sunt cu tine”.

Punerea legii în arcă

24 După ce a terminat Moise de scris cuvintele acestei legi până la sfârşitul lor, 25 Moise le-a poruncit levíţilor care purtau arca alianţei Domnului: 26 „Luaţi cartea acestei legi şi puneţi-o lângă arca alianţei Domnului Dumnezeului vostru! Acolo ea este ca mărturie împotriva ta. 27 Căci eu cunosc răzvrătirea ta şi încăpăţânarea ta. Iată, fiind eu încă în viaţă cu voi, aţi murmurat împotriva Domnului; cu cât mai mult [o veţi face] după moartea mea!

Adunarea Israélului pentru a asculta cântarea

28 Convocaţi-i la mine pe toţi bătrânii triburilor voastre şi pe scribii voştri ca să spun în auzul lor cuvintele acestea şi să chem ca martori cerurile şi pământul! 29 Căci ştiu că după moartea mea vă veţi răzvrăti şi vă veţi abate de la calea pe care v-am poruncit-o. Vă va ajunge răul în zilele de pe urmă, pentru că aţi făcut ceea ce este rău înaintea Domnului, provocându-l prin lucrarea mâinilor voastre”.

30 Moise a spus în auzul întregii adunări a lui Israél toate cuvintele cântării acesteia, până la sfârşitul lor.