Capitolul 8

Educaţia Israélului în pustiu

1 Să păziţi şi să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi ca să trăiţi, să vă înmulţiţi, ca să intraţi şi să luaţi în stăpânire ţara pe care a jurat-o Domnul că le-o va da părinţilor voştri! 2 Adu-ţi aminte de tot drumul pe care Domnul Dumnezeul tău te-a făcut să mergi în aceşti patruzeci de ani în pustiu ca să te umilească şi să te încerce, ca să cunoască ce este în inima ta: dacă păzeşti sau nu poruncile sale! 3 Te-a umilit, te-a lăsat să suferi de foame, apoi te-a hrănit cu mană pe care nu o cunoşteai nici tu şi nu o cunoşteau nici părinţii tăi, ca să te înveţe că nu numai cu pâine trăieşte omul, dar că omul trăieşte cu tot ceea ce iese din gura Domnului. 4 Îmbrăcămintea ta nu s-a uzat pe tine şi piciorul nu s-a umflat în aceşti patruzeci de ani.

5 Recunoaşte în inima ta că, aşa cum un om îl educă pe fiul său, aşa te educă pe tine Domnul Dumnezeul tău! 6 Păzeşte poruncile Domnului Dumnezeului tău ca să umbli pe căile lui şi să te temi de el!

Ispitele ţării promise

7 Căci Domnul Dumnezeul tău te face să intri într-o ţară bună: ţară cu râuri de apă, cu izvoare şi ape adânci care ţâşnesc în văi şi munţi, 8 ţară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini şi cu rodii; ţară cu măslini pentru untdelemn şi cu miere; 9 ţară unde vei mânca pâinea fără sărăcie, unde nu vei duce lipsă de nimic; ţară ale cărei pietre sunt de fier şi din ai cărei munţi vei scoate bronz. 10 Vei mânca şi te vei sătura şi-l vei binecuvânta pe Domnul Dumnezeul tău pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o.

11 Ai grijă să nu-l uiţi pe Domnul Dumnezeul tău nepăzind poruncile lui, judecăţile lui şi hotărârile lui pe care ţi le poruncesc eu astăzi! 12 Când vei mânca şi te vei sătura, când vei construi case frumoase ca să locuieşti, 13 când cirezile şi turmele tale se vor înmulţi, argintul şi aurul vor spori şi tot ce ai se va multiplica, 14 să nu ţi se mândrească inima şi să nu-l uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei; 15 care te-a făcut să mergi prin pustiul mare şi înfricoşător, cu şerpi veninoşi şi scorpioni, uscăciune unde nu este apă; care a făcut să iasă pentru tine apă din stânca de cremene 16 şi care te-a hrănit în pustiu cu mana pe care nu o cunoşteau părinţii tăi, ca să te umilească şi să te încerce, ca să-ţi facă bine până la sfârşit!

17 Să [nu] zici în inima ta: «Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au dobândit această bunăstare», 18 ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci el ţi-a dat putere să dobândeşti bunăstarea, ca să întărească alianţa pe care a jurat-o părinţilor voştri, cum este astăzi. 19 Dacă îl vei uita pe Domnul Dumnezeul tău şi vei merge după alţi dumnezei, dacă le vei sluji şi te vei prosterna înaintea lor, mărturisesc astăzi că veţi pieri. 20 Aşa cum au fost nimicite popoarele înaintea voastră, tot aşa veţi pieri şi voi, pentru că nu aţi ascultat de glasul Domnului Dumnezeului vostru.