Capitolul 2

Lista celor care s-au întors

1 Aceştia sunt oamenii din provincie care au urcat din captivitatea exilului unde îi deportase în Babilón Nabucodonosór, regele Babilónului. Ei s-au întors la Ierusalím şi în Iúda, fiecare în cetatea lui. 2 Au venit cu Zorobabél Iósue, Nehemía, Seráia, Reeláia, Mardohéu, Bilşán, Mispár, Bigvái, Rehúm, Baaná.

Iar numărul oamenilor din poporul lui Israél era: 3 fiii lui Pareóş: două mii o sută şaptezeci şi doi; 4 fiii lui Şefatía: trei sute şaptezeci şi doi; 5 fiii lui Aráh: şapte sute şaptezeci şi cinci; 6 fiii lui Pahát-Moáb, dintre fiii lui Iósue şi ai lui Ióab: două mii opt sute doisprezece; 7 fiii lui Elám: o mie două sute cincizeci şi patru; 8 fiii lui Zatú: nouă sute patruzeci şi cinci; 9 fiii lui Zacái: şapte sute şaizeci; 10 fiii lui Baní: şase sute patruzeci şi doi; 11 fiii lui Bebái: şase sute două zeci şi trei; 12 fiii lui Azgád: o mie două sute douăzeci şi doi; 13 fiii lui Adónicám: şase sute şaizeci şi şase; 14 fiii lui Bigiái: două mii cincizeci şi şase; 15 fiii lui Adín: patru sute cincizeci şi patru; 16 fiii lui Áter, ai lui Ezechía: nouăzeci şi opt; 17 fiii lui Beţái: trei sute douăzeci şi trei; 18 fiii lui Iorá: o sută doisprezece; 19 fiii lui Haşúm: două sute douăzeci şi trei; 20 fiii lui Ghibár: nouăzeci şi cinci; 21 fiii din Betleém: o sută douăzeci şi trei; 22 oamenii din Netófa: cincizeci şi şase; 23 oamenii din Anatót: o sută douăzeci şi opt; 24 fiii lui Azmávet: patruzeci şi doi; 25 fiii din Chiriát-Arím, din Chefíra şi Beerót: şapte sute patruzeci şi trei; 26 fiii din Ráma şi Ghebá: şase sute douăzeci şi unu; 27 oamenii din Micmáş: o sută douăzeci şi doi; 28 oamenii din Bétel şi Ái: două sute douăzeci şi trei; 29 fiii lui Nebó: cincizeci şi doi; 30 fiii lui Magbíş: o sută cincizeci şi şase; 31 fiii celuilalt Elám: o mie două sute cincizeci şi patru; 32 fiii lui Harím: trei sute douăzeci; 33 fiii lui Lod, Hadíd şi Onó: şapte sute douăzeci şi cinci; 34 fiii din Ierihón: trei sute patruzeci şi cinci; 35 fiii lui Senaá: trei mii şase sute treizeci.

36 Preoţii: fiii lui Iedáia, din casa lui Iósue: nouă sute şaptezeci şi trei; 37 fiii lui Imér: o mie cincizeci şi doi; 38 fiii lui Paşhúr: o mie două sute patruzeci şi şapte; 39 fiii lui Harím: o mie şaptesprezece.

40 Leviţii: fiii lui Iósue şi Cadmiél, dintre fiii lui Hodavía: şaptezeci şi patru.

41 Cântăreţii: fiii lui Asáf: o sută douăzeci şi opt.

42 Fiii uşierilor: fiii lui Şalúm, fiii lui Áter, fiii lui Talmón, fiii lui Acúb, fiii lui Hatitá, fiii lui Şobái, toţi erau o sută treizeci şi nouă.

43 Cei dăruiţi: fiii lui Ţihá, fiii lui Hasufá, fiii lui Tabaót, 44 fiii lui Cherós, fiii lui Siahá, fiii lui Padón, 45 fiii lui Lebaná, fiii lui Hagábá, fiii lui Acúb, 46 fiii lui Hagáb, fiii lui Şamlái, fiii lui Hanán, 47 fiii lui Ghidél, fiii lui Gahár, fiii lui Reáia; 48 fiii lui Reţín, fiii lui Necodá, fiii lui Gazám; 49 fiii lui Uzá, fiii lui Paséah, fiii lui Besái, 50 fiii lui Asná, fiii lui Meuním, fiii lui Nefusím, 51 fiii lui Bacbúc, fiii lui Hacufá, fiii lui Harhúr, 52 fiii lui Baţlút, fiii lui Mehidá, fiii lui Harşá, 53 fiii lui Barcós, fiii lui Siséra, fiii lui Tamáh, 54 fiii lui Neţíah, fiii lui Hatifá.

55 Fiii slujitorilor lui Solomón: fiii lui Sotái, fiii lui Soféret, fiii lui Perudá, 56 fiii lui Iaalá, fiii lui Darcón, fiii lui Ghidél, 57 fiii lui Şefatía, fiii lui Hatíl, fiii lui Pochéret-Haţebáim, fiii lui Amí. 58 Toţi cei dăruiţi [templului] şi fiii slujitorilor lui Solomón erau trei sute nouăzeci şi doi.

59 Aceştia sunt cei care au plecat din Tel-Mélah, din Tel-Harşá, din Cherúb-Adón şi din Imér şi care nu au putut să-şi facă cunoscută casa lor părintească şi descendenţa lor dacă erau din Israél. 60 Fiii lui Deláia, fiii lui Tobía, fiii lui Necodá: şase sute cincizeci şi doi. 61 Dintre fiii preoţilor: fiii lui Hobáia, fiii lui Hacóţ, fiii lui Barzilái, cel care a luat una dintre fiicele lui Barzilái din Galaád şi se numea după numele lor. 62 Aceştia au căutat cărţile genealogiilor lor, dar nu le-au găsit. De aceea au fost înlăturaţi din preoţie. 63 Guvernatorul le-a zis: „Să nu mănânce [nimeni] din lucrurile preasfinte până când nu se va ridica un preot cu Urím şi Tummím!”.

64 Toată adunarea era unită; erau patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci, 65 în afară de sclavii şi sclavele lor, care erau şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Între ei erau două sute de cântăreţi şi cântăreţe. 66 Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri, 67 patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.

68 Unii dintre capii părinteşti, când au venit la casa Domnului, care este în Ierusalím, au oferit de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu ca să fie refăcută la locul ei. 69 Au dat pentru vistieria lucrării, după puterile lor, şaizeci şi una de mii de daríci de aur, cinci mii de mine de argint şi o sută de veşminte pentru preoţi.

70 Preoţii şi levíţii, unii din popor, cântăreţii, uşierii şi cei dăruiţi [templului] au locuit în cetăţile lor. Şi tot Israélul a locuit în cetăţile lui.