Capitolul 4

Piedicile din partea duşmanilor lui Iúda

1 Duşmanii lui Iúda şi ai lui Beniamín au auzit că fiii captivităţii construiesc templul Domnului Dumnezeului lui Israél. 2 Ei s-au apropiat de Zorobabél şi de capii părinteşti şi le-au zis: „Am vrea să construim şi noi împreună cu voi, căci şi noi îl căutăm ca şi voi pe Dumnezeul vostru; nu i-am mai adus jertfe din zilele lui Ésar -Hadón, regele Asíriei care ne-a adus aici”. 3 Dar Zorobabél, Iósue şi ceilalţi capi părinteşti ai lui Israél le-au răspuns: „Nu este nimic între noi şi voi ca să construim [împreună] casa Dumnezeului nostru; noi singuri vom construi pentru Domnul Dumnezeul lui Israél, după cum ne-a poruncit regele Círus, regele perşilor”. 4 Atunci, oamenii ţării au demoralizat poporul lui Iúda şi i-au descurajat să [mai] construiască. 5 Au tocmit împotriva lor sfătuitori ca să le zădărnicească sfaturile în toate zilele lui Círus, regele perşilor, până la domnia lui Dárius, regele perşilor.

Împotrivirea samariteană

6 Când domnea Xérxes, la începutul domniei sale, au scris o învinuire împotriva locuitorilor Ierusalímului şi ai lui Iúda.

7 În zilele lui Artaxérxes, Bişlám, Mitredát, Tabeél şi ceilalţi colegi ai lor i-au scris lui Artaxérxes, regele perşilor. Scrisoarea a fost scrisă în [caractere] aramaice şi tradusă în aramaică. 8 Guvernatorul Rehúm şi Şimşái, secretarul, i-au scris o scrisoare regelui Artaxérxes, după cum urmează. 9 Judecătorul Rehúm, guvernatorul, Şimşái, secretarul, şi ceilalţi colegi ai lor judecători: din Arfarsatác, din Tarpél, din Afarás, din Érec, din Babilón, din Súsa, din Déha, din Elám, 10 şi celelalte popoare pe care le-a deportat marele şi renumitul Osnapár şi le-a aşezat în cetatea Samaríei şi în celelalte [locuri] dincoace de Râu.

Acum, 11 iată copia scrisorii pe care i-au trimis-o regelui Artaxérxes: „Slujitorii tăi, oamenii de dincoace de Râu.

12 Să fie cunoscut regelui că Iudeii care au plecat de la tine şi au venit la noi construiesc cetatea răzvrătită şi rea, termină zidurile şi repară temeliile! 13 Să fie cunoscut regelui că dacă se va construi cetatea aceasta şi se vor termina zidurile, nu vor mai da tribut, contribuţii şi taxă [de trecere], iar vistieria regilor va suferi! 14 Şi, pentru că noi folosim sarea palatului, nu este potrivit pentru noi să vedem necinstirea regelui, de aceea am trimis şi am adus la cunoştinţă regelui. 15 Prin urmare, să se facă cercetări în cartea memoriilor părinţilor tăi! Vei găsi în cartea memoriilor şi vei şti că cetatea aceasta este o cetate răzvrătită şi care a provocat pagubă regilor şi provinciilor şi că au făcut revolte în ea din timpuri vechi. De aceea a fost distrusă această cetate. 16 Facem cunoscut regelui că, dacă va fi construită cetatea aceasta şi dacă vor fi terminate zidurile ei, pentru aceasta nu vei avea [parte] dincoace de Râu”.

17 Regele a trimis răspuns lui Rehúm, guvernatorul, lui Şimşái, secretarul, celorlalţi colegi care locuiau în Samaría şi celorlalţi de dincolo de Râu:

„Pace! 18 Scrisoarea pe care ne-aţi trimis-o a fost citită în traducere înaintea mea. 19 Am dat poruncă să se facă cercetări şi s-a găsit că această cetate din vremuri vechi s-a revoltat împotriva regilor şi că s-au făcut în ea răzvrătire şi tulburare. 20 Au fost regi puternici la Ierusalím, stăpâni peste tot ce era dincolo de Râu şi cărora li s-a dat tribut, contribuţii şi taxă [de trecere]. 21 Ca urmare, porunciţi să-i oprească pe aceşti oameni şi cetatea aceasta să nu fie construită până când nu se va da poruncă din partea mea! 22 Fiţi atenţi să nu vă abateţi de la aceasta, ca să nu crească răul spre suferinţa regilor!”.

23 După ce [s-a citit] copia scrisorii regelui Artaxérxes înaintea lui Rehúm, înaintea lui Şimşái, secretarul, şi înaintea colegilor lor, au mers în grabă la Ierusalím, la iudei, şi i-au oprit cu forţă şi cu violenţă. 24 Atunci, lucrarea casei lui Dumnezeu care este la Ierusalím a încetat şi a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Dárius, regele perşilor.