Capitolul 7

II. ORGANIZAREA COMUNITĂŢII DE CĂTRE ÉSDRA ŞI NEHEMÍA

Misiunea şi personalitatea lui Ésdra

1 După aceste lucruri, în timpul domniei lui Artaxérxes, regele perşilor, Ésdra, fiul lui Seráia, fiul lui Azaría, fiul lui Hilchía, 2 fiul lui Şalúm, fiul lui Ţádoc, fiul lui Ahitúb, 3 fiul lui Amária, fiul lui Azaría, fiul lui Meraiót, 4 fiul lui Zérahía, fiul lui Uzí, fiul lui Búchi, 5 fiul lui Abişúa, fiul lui Pinhás, fiul lui Eleazár, fiul lui Áaron, marele preot, 6 el, Ésdra, a venit din Babilón. Era un scrib priceput în legea lui Moise, pe care o dăduse Domnul Dumnezeul lui Israél. Regele i-a dat – pentru că mâna Domnului Dumnezeului său era deasupra lui – tot ceea ce a dorit. 7 [Mulţi] dintre fiii lui Israél, dintre preoţi şi dintre levíţi, dintre cântăreţi, dintre uşieri şi dintre cei dăruiţi [templului] au venit la Ierusalím în anul al şaptelea al regelui Artaxérxes. 8 [Ésdra] a venit la Ierusalím în luna a cincea; era anul al şaptelea al regelui. 9 În ziua întâi a primei luni plecase din Babilón şi în ziua întâi a lunii a cincea a ajuns la Ierusalím, căci mâna binevoitoare a Domnului era deasupra lui. 10 Căci Ésdra îşi îndreptase inima să caute şi să împlinească legea Domnului şi să înveţe în Israél hotărârile şi judecăţile [sale].

Scrisoarea lui Artaxérxes

11 Aceasta este copia scrisorii pe care i-a dat-o regele Artaxérxes lui Ésdra, preotul şi scribul care cunoştea poruncile şi legile Domnului cu privire la Israél:

12 „Artaxérxes, regele regilor, către Ésdra, preotul şi secretarul care cunoaşte în mod desăvârşit legea Dumnezeului cerurilor.

13 Am dat poruncă ca toţi cei din regatul meu, din poporul lui Israél, dintre preoţii lor şi dintre levíţi care vor să meargă la Ierusalím, să meargă cu tine. 14 Căci tu eşti trimis de către rege şi de cei şapte consilieri ai lui să cercetezi în Iúda şi Ierusalím, după legea Dumnezeului tău care este în mâinile tale, 15 şi să duci argintul şi aurul pe care regele şi consilierii lui le-au dat de bunăvoie pentru Dumnezeul lui Israél, a cărui locuinţă este în Ierusalím. 16 Împreună cu tot argintul şi aurul pe care-l vei găsi în tot ţinutul Babilónului, să duci şi tot ceea ce vor oferi poporul şi preoţii la casa Dumnezeului lor care este în Ierusalím. 17 După aceea, să cumperi cu acest argint viţei, berbeci, miei, ofrandele şi jertfele lor de băutură şi să le aduci pe altarul casei Dumnezeului vostru care este în Ierusalím! 18 Cu ceea ce rămâne din argint şi din aur, să faceţi tot ceea ce vi se va părea bun ţie şi fraţilor tăi, după voinţa Dumnezeului vostru! 19 Obiectele care ţi s-au dat pentru slujirea casei Dumnezeului tău, pune-le înaintea Dumnezeului din Ierusalím! 20 Pentru celelalte necesităţi ale casei Dumnezeului tău care ţin de tine să le dai, dă-le din casa vistieriei regelui! 21 Eu, regele Artaxérxes, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de Râu ca orice va cere Ésdra, preotul şi scribul legii Dumnezeului cerurilor, să i se dea îndată, 22 până la o sută de talánţi de argint, o sută de cor de grâu, o sută de bat de vin, o sută de bat de untdelemn şi sare fără măsură. 23 Tot ceea ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu fie mânia lui asupra domniei regelui şi asupra fiilor săi. 24 Vă facem cunoscut că nu puteţi impune tribut, contribuţii şi taxă [de trecere] peste niciun preot, levít, cântăreţ, uşier, dăruit sau slujitor al acestei case a lui Dumnezeu.

25 Tu, Ésdra, după înţelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune magistraţi şi judecători care să judece tot poporul care este dincolo de Râu, pe toţi cei care cunosc legea Dumnezeului tău, iar pe cel care nu o cunoaşte, învăţaţi-l! 26 Oricine nu va împlini legea Dumnezeului tău şi legea regelui, să fie făcută judecata asupra lui fie spre moarte, fie spre captivitate, fie spre confiscarea bunurilor, fie spre închisoare!”.

27 Binecuvântat este Domnul Dumnezeul părinţilor noştri care a pus în inima regelui să înfrumuseţeze casa Domnului care este în Ierusalím! 28 El a îndreptat spre mine bunăvoinţa regelui, a consilierilor săi şi a tuturor căpeteniilor puternice ale regelui, iar pe mine m-a întărit pentru că mâna Domnului Dumnezeului meu a fost peste mine; am adunat din Israél căpetenii ca să meargă cu mine.