Capitolul 6

VI. Modificarea sorţii

Eşecul lui Amán

1 În noaptea aceea, regele nu a avut somn. A poruncit să-i fie adusă Cartea Memoriilor, a Cronicilor, şi au fost citite înaintea regelui. 2 S-a găsit scris cum Mardohéu a făcut cunoscut că Bigtán şi Téreş, cei doi eunuci ai regelui, păzitori ai pragului, au căutat să-şi întindă mâna împotriva regelui Artaxérxes. 3 Regele a zis: „Ce cinste şi mărire i s-au făcut lui Mardohéu pentru aceasta?”. Atunci, tinerii regelui care îl slujeau au zis: „Nu s-a făcut nimic pentru el”. 4 Dar regele a zis: „Cine este în curte?”. Amán venise în curtea exterioară a casei regelui să-i spună regelui să îl spânzure pe Mardohéu de spânzurătoarea pe care i-o pregătise. 5 Slujitorii regelui i-au răspuns: „Amán stă în curte”. Regele a zis: „Să intre!”. 6 Amán a intrat şi regele i-a zis: „Ce trebuie făcut pentru un om pe care regele are plăcere să-l cinstească?”. Dar Amán şi-a zis în inima lui: „Cui altcuiva are plăcere regele să îi dea cinste mai mult decât mie?”. 7 Amán i-a răspuns regelui: „Omului pe care regele are plăcerea să-l cinstească 8 trebuie să i se aducă îmbrăcăminte regală cu care se îmbracă regele, calul pe care călăreşte regele şi să i se pună o coroană regală pe cap. 9 Să se dea haina şi calul în mâna uneia dintre căpeteniile nobile ale regelui şi să fie îmbrăcat omul pe care regele are plăcerea să îl cinstească, să-l plimbe călare în piaţa cetăţii şi să se strige înaintea lui: «Aşa i se va face omului pe care regele are plăcerea să îl cinstească!»”. 10 Regele i-a zis lui Amán: „Ia repede haina şi calul, după cum ai vorbit, şi fă-i aşa lui Mardohéu, iudeul, care stă la poarta regelui. Să nu lipsească nimic din ceea ce ai spus!”.

11 Amán a luat haina şi calul, l-a îmbrăcat pe Mardohéu, l-a plimbat călare prin piaţa cetăţii şi a strigat înaintea lui: „Aşa i se face omului pe care regele are plăcerea să îl cinstească!”. 12 Apoi, Mardohéu s-a întors la poarta regelui, iar Amán s-a grăbit acasă jelind şi cu capul acoperit. 13 Amán i-a povestit soţiei sale, Zeréş, şi tuturor celor care îl iubeau tot ce i se întâmplase. Înţelepţii lui şi soţia sa, Zeréş, i-au zis: „Dacă Mardohéu, înaintea căruia ai început să cazi, este din tribul iudeilor, nu vei putea [să faci nimic], ci vei cădea tu înaintea lui”.

14 Pe când mai vorbeau cu el încă, s-au apropiat eunucii regelui şi s-au grăbit să-l ducă la ospăţul pe care îl pregătise Estéra.