Capitolul 2

TINEREŢEA ŞI VOCAŢIA LUI MOISE

Naşterea şi copilăria lui Moise

1 Un om din casa lui Lévi a mers şi şi-a luat [ca soţie] o fiică a lui Lévi. 2 Femeia a zămislit şi a născut un fiu. A văzut că este frumos şi l-a ascuns trei luni. 3 Când n-a mai putut să-l ascundă, a luat un coşuleţ de papură pe care l-a uns cu catran şi cu smoală; a pus copilul în el şi l-a aşezat între trestii, pe malul Fluviului. 4 Sora lui stătea la o depărtare [oarecare] ca să vadă ce s-ar fi făcut cu el. 5 Fiica lui Faraón a coborât la Fluviu să se scalde, iar slujitoarele ei se plimbau pe marginea Fluviului. Ea a văzut coşuleţul între trestii şi a trimis-o pe servitoarea ei şi ea l-a luat. 6 L-a deschis şi a văzut copilul şi, iată, era un băieţel care plângea. I s-a făcut milă de el şi a zis: ,,Acesta este un copil de-ai evreilor!”. 7 Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraón: ,,Să mă duc să-ţi chem o doică dintre femeile evreice ca să-ţi alăpteze copilul?”. 8 Fiica lui Faraón i-a zis: ,,Du-te!”. Tânăra s-a dus şi a chemat-o pe mama copilului. 9 Fiica lui Faraón i-a zis: ,,Ia copilul acesta, alăptează-l pentru mine şi eu îţi voi da plata [cuvenită]”. Femeia a luat copilul şi l-a alăptat. 10 Copilul a crescut şi ea l-a adus la fiica lui Faraón. El a fost pentru ea ca un fiu. I-a pus numele Moise căci zicea: „L-am scos din apă”.

Fuga lui Moise în Madián

11 În zilele acelea, Moise crescut mare, a ieşit pe la fraţii lui şi a văzut muncile lor forțate. A văzut un egiptéan care îl bătea pe un evreu, pe [unul] dintre fraţii lui. 12 S-a întors încoace şi încolo şi a văzut că nu era nimeni. L-a lovit pe egiptéan şi l-a ascuns în nisip. 13 A ieşit a doua zi şi, iată, doi evrei se certau. El i-a zis celui nelegiuit: ,,De ce îl loveşti pe semenul tău?”. 14 El i-a zis: ,,Cine te-a pus pe tine căpetenie şi judecător peste noi? Nu cumva vrei să mă ucizi şi pe mine cum l-ai ucis pe egiptéan?”. Moise s-a temut şi a zis: ,,Cu siguranţă faptul este cunoscut”. 15 Faraón a auzit de acest lucru şi căuta să-l omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraón şi a locuit în ţara Madián. Și s-a aşezat lângă o fântână.

16 Preotul din Madián avea şapte fiice. Ele au venit să scoată apă şi au umplut jgheaburile ca să facă să bea turma tatălui lor. 17 Dar au venit păstorii şi le-au alungat. Atunci Moise s-a ridicat, le-a salvat şi le-a adăpat turma. 18 Ele s-au întors la tatăl lor, Reuél. El le-a zis: ,,De ce v-ați grăbit astăzi să vă întoarceți?”. 19 Ele au zis: ,,Un egiptéan ne-a scăpat din mâna păstorilor şi chiar ne-a scos apă şi a adăpat turma”. 20 El le-a zis fiicelor sale: ,,Unde este? De ce l-aţi lăsat [acolo] pe omul acela? Chemaţi-l să mănânce pâine!”. 21 Moise a acceptat să locuiască la omul acela, care a dat-o pe fiica sa Sefóra [de soție] lui Moise. 22 Ea a născut un fiu şi el i-a dat numele Gherşóm, căci zicea: „Străin sunt eu într-o ţară străină”.

Dumnezeu îşi aduce aminte de Israél

23 După multe zile, regele Egiptului a murit. Fiii lui Israél gemeau sub [povara] sclaviei şi strigau, iar strigătele lor de sub [povara] sclaviei au urcat până la Dumnezeu. 24 Dumnezeu a auzit geamătul lor. Dumnezeu şi-a adus aminte de alianța sa cu Abrahám, cu Isáac şi cu Iacób. 25 Dumnezeu a privit spre fiii lui Israél şi a luat Dumnezeu cunoştinţă de ei.