Capitolul 20

Cele 10 porunci

1 Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte:

2 ,,Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei.

3 Să nu ai alţi dumnezei afară de mine!

4 Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare cu cele care sunt în ceruri, sus, sau cu cele de jos, de pe pământ, sau cu cele care sunt în apele de sub pământ!

5 Să nu te închini lor şi să nu le slujeşti, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc vina părinţilor în fii până la a treia şi a patra generaţie pentru cei ce mă urăsc 6 şi mă îndur până la a mia generaţie de cei care mă iubesc şi păzesc poruncile mele!

7 Să nu iei în zadar numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în zadar numele lui!

8 Adu-ţi aminte de ziua de sabát ca s-o sfinţeşti! 9 Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci toate lucrările tale! 10 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă, închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici animalele tale, nici străinul care este înăuntrul porţilor tale! 11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul şi marea şi tot ceea ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de sabát şi a sfinţit-o.

12 Cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău!

13 Să nu ucizi!

14 Să nu comiţi adulter!

15 Să nu furi!

16 Să nu dai mărturie falsă

împotriva aproapelui tău!

17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti soţia aproapelui tău, nici sclavul lui, nici sclava lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău!”.

18 Tot poporul vedea tunetele şi fulgerele şi sunetul trâmbiţei şi muntele fumegând. Poporul era cuprins de teamă şi tremura stând departe. 19 Ei i-au zis lui Moise: ,,Vorbeşte-ne tu şi te vom asculta; dar să nu ne vorbească Dumnezeu ca să nu murim!”. 20 Moise a zis poporului: ,,Nu vă înspăimântaţi, căci Dumnezeu a venit ca să vă pună la încercare şi ca teama de el să fie înaintea voastră ca să nu păcătuiţi!”. 21 Poporul stătea departe, iar Moise s-a apropiat de norul întunecat în care era Dumnezeu.

CODUL ALIANŢEI

Legea cu privire la altar

22 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Aşa să le vorbeşti fiilor lui Israél: «Voi aţi văzut că am vorbit din cer cu voi. 23 Să nu faceţi alături de mine dumnezei de argint şi dumnezei de aur: să nu vă faceţi!

24 Vei face pentru mine un altar de pământ şi vei aduce pe el arderile de tot ale tale şi jertfele de comuniune, oile tale şi boii tăi. În orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine şi te voi binecuvânta. 25 Dacă-mi vei face un altar de piatră, să nu-l zideşti din [pietre] cioplite, pentru că lama ta care o loveşte o profanează. 26 Să nu te sui la altarul meu pe trepte, ca să nu ţi se descopere goliciunea deasupra lui!»”.