Capitolul 22

1 Dacă hoţul este prins în timp ce sparge, e lovit şi moare, [cel ce l-a lovit] nu va fi vinovat de omor. 2 Dar dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor. Hoţul să plătească totul! Dacă nu are nimic, să fie vândut pentru furtul lui! 3 Dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar, fie oaie, se găseşte încă viu în mâinile lui, să dea înapoi de două ori.

Delicte care cer răscumpărare

4 Dacă cineva lasă să fie păscut un ogor sau o vie sau îşi dă la păscut animalul pe ogorul altuia, să dea ca despăgubire cel mai bun rod din ogorul său şi cel mai bun rod din via lui.

5 Dacă izbucneşte un foc şi cuprinde spinii şi arde grâul – în snopi sau în picioare – sau câmpul, cel care a pus foc să plătească ceea ce a ars!

6 Dacă un om dă altuia bani sau lucruri spre păstrare şi le fură cineva din casa omului aceluia, dacă va fi găsit, hoţul să plătească dublu. 7 Dacă hoţul nu este găsit, stăpânul casei să se înfăţişeze înaintea lui Dumnezeu ca să spună că n-a pus mâna pe avutul aproapelui său.

8 Oricare ar fi obiectul înşelăciunii cu privire la bou, la măgar, la oaie, la haină sau la un lucru pierdut despre care se va zice: „Iată-l!”, obiectul [neînţelegerii] părţilor să fie dus până la Dumnezeu; acela pe care-l va condamna Dumnezeu, să plătească dublu aproapelui său!

9 Dacă un om dă altuia un măgar, un bou, o oaie sau orice alt animal ca să-l păzească şi acesta moare, este vătămat sau este pierdut fără ca cineva să vadă, 10 să se facă un jurământ înaintea Domnului între cei doi că [cel care a păzit animalul] nu a pus mâna pe avutul aproapelui său şi, dacă stăpânul acceptă, nu va plăti. 11 Dar dacă [animalul] a fost furat de la el, va plăti stăpânului său. 12 Dacă [animalul] a fost sfâşiat, să aducă dovada sfâşierii şi nu va plăti!

13 Dacă cineva cere altuia [un animal] şi acesta este vătămat sau moare în lipsa stăpânului lui, trebuie să plătească. 14 Dar dacă stăpânul e de faţă, nu va plăti. Dacă [animalul] este luat cu chirie, [dauna] va intra în chirie.

15 Dacă un om seduce o fecioară nelogodită şi se culcă cu ea, să plătească zestrea şi să o ia de soţie!16 Dacă tatăl refuză să i-o dea, el va plăti în bani zestrea cuvenită fecioarelor.

Legi morale şi religioase

17 Pe vrăjitoare să n-o laşi să trăiască!

18 Oricine se culcă cu un animal să fie dat la moarte!

19 Cine aduce jertfe altor dumnezei decât Domnului singur să fie nimicit!

20 Să nu faci rău celui străin şi să nu-l asupreşti, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului! 21 Să nu faci rău niciunei văduve, nici orfanului! 22 Dacă le faci rău şi ei strigă la mine, eu le voi asculta strigătul. 23 Mânia mea se va aprinde şi vă voi nimici cu sabia; soţiile voastre vor rămâne văduve şi fiii voştri, orfani.

24 Dacă împrumuţi bani celui sărman din poporul meu, să nu te comporţi cu el ca un cămătar şi să nu ceri dobândă de la el!

25 Dacă iei zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi până la apusul soarelui, 26 căci este singura lui învelitoare, este haina pentru trupul său. Cu ce să se culce? Dacă strigă spre mine, eu îl voi asculta, căci eu sunt milostiv.

27 Să nu rosteşti blasfemii împotriva lui Dumnezeu şi pe mai marele poporului tău să nu-l blestemi!

Primiţiile şi primii născuţi

28 Să nu întârzii să-mi aduci din pârga secerişului tău şi a mustului tău! Întâiul născut dintre fiii tăi este al meu. 29 Să faci aşa cu viţelul tău şi cu mielul tău! Să rămână şapte zile cu mama sa, iar în ziua a opta mi-l vei da mie!

30 Să fiţi oameni sfinţi pentru mine. Să nu mâncaţi carne [de animal] sfâşiat pe câmp: s-o aruncaţi la câini.