Capitolul 25

LEGI CU PRIVIRE LA SANCTUAR ŞI LA SLUJITORII SĂI

Contribuţia pentru sanctuar

1 Domnul i-a vorbit lui Moise: 2 ,,Spune-le fiilor lui Israél să-mi aducă un dar! De la fiecare om pe care-l lasă inima, să primiţi darul pentru mine. 3 Iată darul pe care-l veţi primi de la ei: aur, argint şi bronz; 4 purpură violetă şi roşie, stacojie, pânză de in şi păr de capră; 5 piei de berbeci vopsite în roşu, piei de viţei de mare şi lemn de salcâm; 6 untdelemn pentru candelabru, balsam pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia mirositoare; 7 pietre de onix şi pietre de prins în efod şi pectoral. 8 Să-mi facă un sanctuar şi eu voi locui în mijlocul lor! 9 Să faceţi cortul şi toate vasele lui după cum eu îţi voi arăta: aşa să faceţi!

Cortul şi mobilierul din el. Arca

10 Să facă o arcă din lemn de salcâm; lungimea ei să fie de doi cóţi şi jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate şi înălţimea de un cot şi jumătate! 11 S-o acoperi cu aur curat: s-o acoperi pe dinăuntru şi pe dinafară şi să-i faci un chenar de aur de jur împrejur! 12 Să torni pentru ea patru verigi de aur şi să le pui la cele patru colţuri ale ei: două verigi de o parte şi două verigi de cealaltă parte! 13 Să faci nişte drugi din lemn de salcâm şi să-i acoperi cu aur! 14 Să introduci drugii în verigile de pe laturile arcei ca să poată fi purtată arca; 15 drugii să rămână în verigile arcei şi să nu fie scoşi din ele! 16 Să pui în arcă mărturia pe care ţi-o voi da!

17 Să faci un capac al ispăşirii din aur curat; lungimea lui să fie de doi cóţi şi jumătate şi lăţimea lui de un cot şi jumătate! 18 Să faci doi heruvimi din aur, să-i faci din aur masiv! Să-i faci la cele două capete ale capacului ispăşirii; 19 să faci un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt al capacului ispăşirii; să faceţi heruvimii la cele două capete ale lui! 20 Heruvimii să fie cu aripile întinse deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispăşirii şi cu feţele lor întoarse una spre alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă spre capacul ispăşirii. 21 Să pui capacul ispăşirii pe arcă şi în arcă să pui mărturia pe care ţi-o voi da! 22 Acolo mă voi întâlni cu tine; voi vorbi cu tine de deasupra capacului ispăşirii, dintre cei doi heruvimi care sunt pe arca mărturiei, şi îţi voi da toate poruncile mele cu privire la fiii lui Israél.

Masa prezentării pâinilor

23 Să faci o masă de lemn de salcâm; lungimea ei să fie de doi cóţi, lăţimea de un cot şi înălţimea de un cot şi jumătate! 24 S-o acoperi cu aur curat şi să-i faci un chenar de aur de jur împrejur! 25 Să-i faci o bordură de o palmă de jur împrejur; să faci bordurii un chenar de aur de jur împrejur. 26 Să faci mesei patru verigi de aur şi să pui verigile în cele patru colţuri care sunt la cele patru picioare ale ei! 27 Verigile să fie lângă bordură ca nişte mânere pentru drugi ca să fie purtată masa! 28 Drugii să-i faci din lemn de salcâm şi să-i acoperi cu aur! Cu ei se va purta masa. 29 Să-i faci farfurii, cupe, amfore şi căni ca să se toarne cu ele: să le faci din aur curat! 30 Să aşezi pe masă pâinile punerii înainte, ca să fie înaintea mea pururea!

Candelabrul

31 Să faci un candelabru din aur curat; să fie făcut din aur masiv: piciorul, braţele, cupele, nodurile şi florile lui să fie [din aur]. 32 Din laturile lui să iasă şase braţe; trei braţe ale candelabrului dintr-o parte şi trei braţe ale candelabrului din cealaltă parte. 33 Pe un braţ să fie trei cupe în formă de floare de migdal, cu nodurile şi florile lor, şi pe celălalt braţ trei cupe în formă de floare de migdal, cu nodurile şi florile lor; aşa să fie cele şase braţe care ies din candelabru! 34 Pe candelabru să fie patru cupe în formă de floare de migdal, cu nodurile şi florile lor! 35 Să fie un nod sub cele două braţe care ies din [candelabru], un nod sub alte două braţe care ies din el şi un nod sub alte două braţe care ies din el; tot aşa să fie sub cele şase braţe care ies din candelabru! 36 Nodurile şi braţele să iasă din el: toate să fie dintr-o bucată, din aur masiv şi curat! 37 Să faci şapte candele care să fie puse deasupra [candelabrului] aşa încât să lumineze în faţă! 38 Mucările şi cenuşarele lui să fie din aur curat! 39 Să-l faci dintr-un talánt de aur curat împreună cu toate componentele sale! 40 Vezi şi fă după modelul care ţi s-a arătat pe munte!