Capitolul 27

Altarul pentru jertfă

1 Să faci altarul din lemn de salcâm; lungimea lui să fie de cinci cóţi şi lăţimea lui, de cinci cóţi! Altarul să fie pătrat şi înălţimea lui să fie de trei cóţi! 2 Să faci patru coarne la cele patru colţuri ale lui: să fie dintr-o bucată cu altarul şi să acoperi [altarul] cu bronz! 3 Să faci tăvi pentru cenuşă, lopeţi, lighene, cleşti şi vătraie pentru cărbuni; toate instrumentele lui să le faci din bronz! 4 Să-i faci un grătar lucrat ca o plasă de bronz şi să pui la grătar patru verigi de bronz la cele patru colţuri ale sale! 5 Să pui grătarul sub cornişa altarului, în partea de jos; astfel grătarul va fi până la jumătatea altarului! 6 Să faci bare pentru altar – bare din lemn de salcâm – şi să le acoperi cu bronz! 7 Să introduci barele în verigi; barele să fie pe cele două părţi ale altarului când îl vor purta! 8 Să-l faci din scânduri şi gol pe dinăuntru! Aşa cum ţi s-a arătat pe munte, aşa să-l faci!

Curtea

9 Să faci o curte pentru cort! Spre partea de sud, pentru închidere, să fie pânze din in răsucit, de o sută de cóţi lungime pentru o latură! 10 [Să fie] douăzeci de stâlpi pe douăzeci de picioare de bronz; cârligele stâlpilor şi barele [transversale] să fie din argint! 11 Tot la fel, pentru latura de nord, lungimea pânzei să fie pe o lungime de o sută de cóţi, cu douăzeci de stâlpi şi cele douăzeci de picioare ale lor de bronz; cârligele stâlpilor şi barele lor [transversale] să fie din argint! 12 Spre partea de vest, pe lăţimea curţii, [să fie] pânze de cincizeci de cóţi cu zece stâlpi şi cu zece picioare ale lor! 13 Spre partea de est, pe lăţimea curţii, [să fie] cincizeci de cóţi! 14 Să fie cincisprezece cóţi de pânză pentru o parte cu trei stâlpi şi cele trei picioare ale lor, 15 şi pentru cealaltă parte, cincisprezece cóţi de pânză, cu trei stâlpi şi cele trei picioare ale lor! 16 Pentru poarta curţii, o perdea de douăzeci de cóţi de purpură violetă, roşie şi stacojie şi din in răsucit – lucrătură brodată – cu patru stâlpi şi cele patru picioare ale lor! 17 Toţi stâlpii curţii de jur împrejur să aibă bare de legătură din argint, cârlige din argint, iar picioare din bronz! 18 Lungimea curţii să fie de o sută de cóţi, lăţimea de cincizeci de cóţi de fiecare parte şi înălţimea de cinci cóţi; [pânzele] să fie din in răsucit, iar picioarele să fie din bronz! 19 Toate instrumentele cortului pentru toate slujbele, toţi ţăruşii lui şi toţi ţăruşii curţii să fie din bronz!

Untdelemnul pentru candelabru

20 Să le porunceşti fiilor lui Israél să-ţi aducă pentru candelabru untdelemn de măsline curat şi limpede ca să lumineze fără încetare. 21 Áaron şi fiii săi să-l pună în cortul mărturiei, dincoace de perdeaua care este în faţa mărturiei, [ca să ardă] de seara până dimineaţa înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică pentru fiii lui Israél, din generaţie în generaţie.