Capitolul 3

Chemarea lui Moise

1 Moise păştea turma lui Iétro, socrul său, preotul din Madián. A condus turma dincolo de pustiu şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Hóreb. 2 Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc din mijlocul rugului. El s-a uitat şi, iată, rugul ardea cu foc, dar rugul nu se mistuia. 3 Moise a zis: „Ia să merg şi să văd această mare arătare: de ce nu se mistuie rugul!”. 4 Când Domnul a văzut că el a mers să vadă, Dumnezeu l-a strigat din mijlocul rugului şi a zis: „Moise! Moise!”. Iar el a răspuns: „Iată-mă!”. 5 El i-a zis: „Nu te apropia aici! Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este pământ sfânt!”. 6 Şi a zis: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Abrahám, Dumnezeul lui Isáac şi Dumnezeul lui Iacób”. Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să-l privească pe Dumnezeu.

Misiunea lui Moise

7 Domnul a zis: „Am văzut necazul poporului meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele lor din cauza asupritorilor. Îi cunosc durerea. 8 Am coborât ca să-l scot din mâna egipténilor şi să-l fac să urce din ţara aceea într-o ţară bună şi întinsă, într-o ţară în care curge lapte şi miere, spre locul canaaneénilor, hetéilor, amoréilor, ferezéilor, hevéilor şi iebuséilor. 9 Şi acum, iată, strigătul fiilor lui Israél a ajuns până la mine şi am văzut asuprirea cu care îi asupresc egipténii! 10 Acum mergi, te trimit la Faraón! Scoate poporul meu, pe fiii lui Israél, din Egipt!”.

11 Moise i-a zis lui Dumnezeu: „Cine sunt eu, ca să merg la Faraón şi să-i scot pe fiii lui Israél din Egipt?”. 12 El i-a zis: ,,Eu voi fi cu tine şi acesta va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis: când vei scoate poporul din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta”.

13 Moise i-a zis lui Dumnezeu: ,,Iată, eu voi merge la fiii lui Israél şi le voi spune: «Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi»; şi dacă mă vor întreba: «Care este numele lui?», ce să le spun?”. 14 Dumnezeu i-a zis lui Moise: ,,EU SUNT CEL CARE SUNT”. Şi a adăugat: „Aşa să le spui fiilor lui Israél: «EU SUNT m-a trimis la voi»”. 15 Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: „Aşa să le spui fiilor lui Israél: «Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Abrahám, Dumnezeul lui Isáac şi Dumnezeul lui Iacób, m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veşnicie, aceasta este amintirea mea din generaţie în generaţie».

Instrucţiuni cu privire la misiunea lui Moise

16 Mergi şi adună-i pe bătrânii lui Israél şi spune-le: «Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Abrahám, al lui Isáac şi al lui Iacób, mi s-a arătat şi a zis: ‹V-am cercetat pe voi şi [am văzut] câte vi se întâmplă în Egipt. 17 Şi am zis: ‘Vă voi scoate din asuprirea Egiptului şi vă voi duce în ţara canaaneénilor, a hetéilor, a amoréilor, a ferezéilor, a hevéilor şi a iebuséilor, într-o ţară în care curge lapte şi miere’› ». 18 Ei vor asculta de glasul tău şi veţi merge tu şi bătrânii lui Israél la regele Egiptului şi îi veţi spune: «Domnul Dumnezeul evreilor ne-a venit în întâmpinare. Şi acum, lasă-ne, te rugăm, să mergem cale de trei zile în pustiu ca să aducem jertfă Domnului Dumnezeului nostru». 19 Eu ştiu că regele Egiptului nu vă va da [voie] să plecaţi decât [silit] de o mână puternică. 20 Eu îmi voi întinde mâna şi voi lovi Egiptul cu toate minunile pe care le voi face în mijlocul lui. După aceea, vă va lăsa [să plecați].

21 Voi da poporului acestuia [să afle] har în ochii egipténilor şi atunci când veţi pleca, nu veţi pleca cu mâinile goale. 22 Fiecare femeie va cere de la vecina ei şi de la cea care locuieşte în casa ei obiecte de argint şi obiecte de aur şi haine şi le veţi pune pe fiii voştri şi pe fiicele voastre. Şi-i veţi despuia pe egipténi”.