Capitolul 33

REÎNNOIREA ALIANȚEI

Poruncă pentru plecare

1 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Du-te şi pleacă de aici cu poporul pe care l-ai scos din ţara Egiptului; suie-te în ţara pe care am jurat lui Abrahám, lui Isáac şi lui Iacób, zicând: «O voi da seminţiei tale». 2 Voi trimite înaintea ta un înger şi-i voi izgoni pe canaaneéni, amoréi, hetéi, ferezéi, hevéi şi iebuséi. 3 [Mergi] în ţara unde curge lapte şi miere! Căci eu nu voi merge în mijlocul tău ca să nu te nimicesc pe drum, pentru că eşti un popor încăpăţânat”. 4 Când a auzit poporul aceste cuvinte grele, toţi au plâns; şi nimeni nu şi-a pus hainele de sărbătoare pe el. 5 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Spune-le fiilor lui Israél: «Voi sunteţi un popor încăpăţânat; numai o clipă dacă aş veni în mijlocul tău, te-aş nimici. Aruncă acum hainele de sărbătoare de pe tine şi voi vedea ce-ţi voi face!»”. 6 Fiii lui Israél s-au dezbrăcat de hainele de sărbătoare, începând de la muntele Hóreb.

Cortul întâlnirii

7 Moise a luat cortul şi l-a întins în afara taberei, la o oarecare distanţă de tabără; l-a numit cortul întâlnirii. Oricine îl căuta pe Domnul ieşea la cortul întâlnirii care era în afara taberei. 8 Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare; fiecare stătea la uşa cortului său şi urmărea cu ochii pe Moise până când intra în cort. 9 Când intra Moise în cort, un stâlp de nor se cobora şi stătea la uşa cortului şi [Domnul] vorbea cu Moise. 10 Tot poporul vedea stâlpul de nor stând la uşa cortului. Tot poporul se scula şi se arunca cu faţa la pământ, fiecare la uşa cortului său. 11 Domnul vorbea cu Moise faţă către faţă, cum vorbeşte un om cu aproapele lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, iar tânărul lui slujitor, Iósue, fiul lui Nun, nu ieşea din mijlocul cortului.

Rugăciunea lui Moise

12 Moise i-a zis Domnului: ,,Iată, tu îmi zici: «Du poporul acesta!» şi nu mi-ai făcut cunoscut pe cine vei trimite cu mine. Tu ai zis: «Eu te cunosc pe nume şi ai aflat har în ochii mei». 13 Acum, te rog, dacă am aflat har în ochii tăi, arată-mi căile tale; atunci te voi cunoaşte şi voi afla har în ochii tăi. Vezi că neamul aceasta este poporul tău!”. 14 Domnul a răspuns: ,,Voi merge eu însumi cu tine şi îţi voi da odihnă”. 15 Moise i-a zis: ,,Dacă nu mergi tu însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici! 16 Cum se va şti că am aflat har în ochii tăi eu şi poporul tău? Oare nu când vei merge cu noi şi când vom fi deosebiţi, eu şi poporul tău, de toate popoarele de pe faţa pământului?”. 17 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Voi face şi lucrul acesta de care-mi vorbeşti, întrucât ai aflat har în ochii mei şi te cunosc pe nume!”.

Moise pe munte

18 Moise a zis: ,,Fă-mă, te rog, să văd gloria ta!”. 19 [Domnul] a spus: ,,Voi face să treacă pe dinaintea ta toată splendoarea mea şi voi chema numele Domnului în faţa ta. Căci mă îndur de cine vreau să mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!”. 20 [Domnul] a zis: ,,Nu vei putea să vezi faţa, căci nu poate omul să mă vadă şi să rămână viu”. 21 Domnul a zis: ,,Iată un loc lângă mine; vei sta pe stâncă. 22 Când va trece gloria mea, te voi pune în crăpătura stâncii şi te voi acoperi cu mâna mea până voi fi trecut. 23 Când îmi voi trage mâna la o parte, mă vei vedea din spate; însă faţa mea nu se poate vedea”.